Korzyści wynikające z Plan-de-CAMpagne 2016-10-25T14:45:56+00:00

Korzyści wynikające z wdrożenia Plan-de-CAMpagne

Dzięki Plan-de-CAMpagne integrującemu takie sfery działań jak ofertowanie, zamówienia, ograniczenia zapasów, planowanie, możliwości rozliczeniowe produkcji i magazynów można poprawić podstawowe procesy biznesowe firmy. Przekłada się to na wzrost wydajności, który może sięgać nawet 50%. Program oferuje następującą funkcjonalność dla osób zarządzających przedsiębiorstwem:

 • stała kontrola nad procesem realizacji zleceń, zarówno od strony kosztowej jak również czasowej, kokpit
 • wszelkiego rodzaju analizy, zestawiania, raporty, prognozy przedstawiane są w formie tekstowej lub graficznej,
 • wgląd w rzeczywiste czasy pracy pracowników produkcyjnych,
 • analiza zadań wykonywanych przez pracowników biurowych;
 • koordynacja działań związanych z optymalnym wykorzystaniem zasobów, zarówno ludzkich jak i materiałowych,
 • zarządzanie utrzymaniem zapasów na minimalnym poziomie,
 • analizy inwestycyjne,
 • kontrola kosztów jednostkowych jak również ogólnych w jednym systemie,
 • możliwość rozwoju firmy w powiązaniu z systemem.

Poprawa procesu = ZYSK
W Plan-de-CAMpagne jesteś w stanie dokładnie śledzić co idzie dobrze, a co nie w Twojej firmie. Ile ofert zostało wysłanych, a ile z nich zostało zaakceptowanych? Co z efektywnością maszyn i Twojego personelu? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w Plan-de-CAMpagne. W przyjaznych dla użytkownika tabelach oraz czytelnych wykresach odnajdziesz wszystkie wymagane informacje, szybko i jednoznacznie.

Niezawodność dostaw = ZYSK
Zrozumienie procesów logistycznych w połączeniu z jasnym i przyjaznym planowaniem zwiększa niezawodność dostaw. Twoja reputacja jako solidny dostawca pozwoli na utrzymanie obecnych i pozyskiwanie nowych klientów.

Planowanie projektów - ERP PDC
Oszczędność czasu = ZYSK
Wybór Plan-de-CAMpagne oznacza, że dane muszą zostać wprowadzone tylko raz, co przekłada się bezpośrednio na redukcję czasu (kosztów) oraz zmniejszenie możliwość popełniania błędów. Program daje możliwość koordynacji wszystkich procesów biznesowych Twojej firmy w zrozumiały sposób. Brak zbędnej zwłoki, wszystkie informacje pod ręką. A wiesz, że: efektywność jest niezbędną w konkurowaniu o wygrane zamówienie.

Zaprojektowany praktycznie
Program został opracowany przez specjalistów z firmy Bemet International B.V. Jako firma Stigo wiemy, co dzieje się w ukierunkowanych na produkcję, małych i średnich przedsiębiorstwach. Twoi pracownicy dzięki praktycznym szkoleniom szybko nauczą się wykorzystywać Plan-de-CAMpagne do zwiększania wydajności Twojej firmy.

Korzyści z Plan-de-CAMpagne

 • efektywne planowanie, zakupy i produkcja,
 • podglądy i analizy dla osób zarządzających,
 • wprowadzanie danych kontrahenta jak i standardowych wyrobów tylko raz,
 • modułowa budowa,
 • zgodny ze znanymi standardami oprogramowania oraz sprzętu,
 • skoncentrowane wokół Twojej firmy, kilkudniowe szkolenia dla całej załogi,
 • opieka techniczna świadczona zdalnie przez Internet,
 • wbudowany edytor raportów wraz ze standardowymi szablonami,
 • możliwości połączenia systemu z oprogramowanie CAD/CAM i innymi aplikacjami,
 • profesjonalny zespół wdrożeniowy zapewnia realizację wdrożenia w krótkim okresie (2-3 miesiące).

 

Korzyści biznesowe pdc
Czy obecnie jesteś w stanie szybko odpowiedzieć na pytania: Na którym etapie znajduje się dane zlecenie? Jaka operacja jest aktualnie wykonywana? Jaka ilość detali została już wykonana? Jaka ich część została wykonana poprawnie, a jaka ilość odrzucona? Czy możesz w kilka sekund określić spodziewaną datę zakończania realizacji planowanego zlecenia? Jak dużo czasu zajmuje Ci tworzenie harmonogramów pracy, planowanie zleceń, nadzorowanie dostępności materiałów? Jeżeli odpowiadając na powyższe pytania masz wrażenie, że aktualnie realizacja powierzonych Ci zadań nie przebiega optymalnie, zapoznaj się proszę z poniższym tekstem.

Przejrzystość = OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
W odniesieniu do pojedynczego zlecenia, z Plan-de-CAMpagne po kilku sekundach otrzymujesz odpowiedź, która operacja jest aktualnie wykonywana, kto ją wykonuje, jak długo trwa operacja, jaka jest rozbieżność od założonego czasu, jaka ilość elementów została już poprawnie wykonana. Dodatkowo otrzymujesz informacje o dostępności materiałów oraz o ich rzeczywistym wykorzystaniu. Wszystkie te informacje pojawiają się po jednym naciśnięciu przycisku. Plan-de-CAMpagne ma służyć jako narzędzie wspomagające zarządzanie produkcją w sposób niezwykle szybki i prosty. Dostarczona Tobie informacja opiera się na działaniach pozostałych osób zaangażowanych w proces produkcji. Dysponujesz funkcją pozwalającą na szybki przegląd informacji dotyczących zleceń produkcyjnych. Dokładanie wiesz, dla których zleceń zostały już wydrukowane przewodniki produkcyjne lub jak wygląda sytuacja związana z przyjęciami towarów.

Wycena produkcji w systemie erp plan de campagne
Szybkie planowanie = NATYCHMIASTOWY WYNIK
Korzystając z możliwości jakie daje Plan-de-CAMpagne, w obrębie planowania produkcji masz możliwość sprawdzenia spodziewanej daty zakończenia produkcji w kilka sekund. Dla już przygotowanego zlecenia wystarcza do tego naciśniecie jednego przycisku. Program przedstawi Ci datę, do której najpóźniej zlecenie zostanie zakończone. Następnie zlecenie zostanie przedstawione jako zlecenie do zaplanowania, a Tobie pozostanie tylko wybór sposobu jego zaplanowania (planowanie zlecenia przy założeniu najkrótszego czasu jego zakończenia, bądź planowanie wstecz – planowanie od założonej np. przez klienta daty dostarczenia produktu, z ang. „Just in time”).

Produkcja na zamówienie lub produkcja wewnętrzna = ELASTYCZNOŚĆ
Plan-de-CAMpagne zakłada, że zlecenie może zostać wykonane na dane zamówienie klienta, na własne potrzeby firmy lub program zakłada, że może pojawić się nadprodukcja i dopiero wtedy zostanie podjęta decyzja o jej przeznaczeniu. W każdym momencie to Ty decydujesz co zrobić, program tylko podpowiada określone rozwiązania.

W przypadku produkcji na własne magazyny Plan-de-CAMpagne może opierać swoje podpowiedzi na prognozach. Istnieje możliwość założenia określonych minimalnych stanów magazynowych związanych z produktami i na tej podstawie planowania ilości produkcyjnych. Jeśli dany produkt zostanie sprzedany lub jest półproduktem możliwym do wykorzystania w innym zleceniu program automatycznie przedstawi konieczność jego produkcji, w celu uzupełnienia niedoboru. Jednak to dalej Ty decydujesz i ostatecznie potwierdzasz określone rozwiązanie.

Harmonogramy pracy = SZYBKO
Jak długo zajmuje Ci przygotowanie spójnych harmonogramów pracy? W Plan-de-CAMpagne wykonasz je o wiele szybciej. Masz do dyspozycji informacje o pracownikach, powiązanych przez grupy robocze, stanowiska pracy, zmiany itp. Tworzysz określony harmonogram jednokrotnie. Plan-de-CAMpagne będzie sprawdzał czy pracownicy dotrzymują jego założeń. W przypadku rozbieżności zostaniesz o nich natychmiast poinformowany. Każda informacja pojawiająca się w trakcie produkcji dociera do ciebie niezwłocznie. Pracujesz w oparciu o skrupulatnie zbierane przez program dane, opierając się na przedstawionych zestawieniach.

Zarządzanie produkcją może być prostsze!

Czy korzystasz z jakiejś aplikacji, czy przygotowujesz zlecenia na kartce? Jeśli zlecenie zostanie przygotowane na kartce papieru lub w oprogramowaniu dostępnym tylko dla wyceniającego lub jednego działu, kalkulacja zlecenia nie będzie miała konsekwencji dla innych osób/działów.
W przypadku kartki papieru czas poświęcony na jej analizę i zarejestrowanie zlecenia, wykonanie zakupów itp. jest zbędnym kosztem. Dział zakupów musi ręcznie tworzyć zamówienia, konsultować je z osobami zarządzającymi produkcją, a co w przypadku zmiany w technologii wykonania zlecenia? Wtedy sytuacja staje się dużo trudniejsza, a ciąg działań musi zostać powtórzony. W przypadku oprogramowania związanego ze stanowiskiem pracy sytuacja jest nieco lepsza, lecz tak czy inaczej czas i brak informacji dalej będzie dla firmy zbędnym kosztem.

W Plan-de-CAMpagne praca technologa, konstruktora lub osoby wyceniającej staje się dużo przyjemniejsza, a co istotne związana z innymi działami/funkcjami w firmie. Kalkulacja/technologia przedstawiona jest w formie przejrzystego drzewa kalkulacji.

 

Korzyści Plan de CAMpagne
Szybko, jasno = ŁATWO!
W Plan-de-CAMpagne masz możliwość operowania skrótami, przesuwania detali, materiałów czy operacji w dowolnym momencie. Możesz również aktualizować ceny, zmieniać wymiary, dodawać rysunki, inne pliki, przekazywać zadania innym osobą oraz wykonywać wiele innych zadań w szybki i prosty sposób. Kalkulacja czy technologia przygotowywana jest w kilka minut. Twoje działania wiążą się ze procesami logistycznymi takimi jak rezerwacje materiałów potrzebnych do realizacji zlecenia. Różne podglądy dają Ci możliwość szybkich i przejrzystych podglądów.

Jednolite wprowadzanie danych = ŁATWE
Od jednolitego wprowadzania danych rozpoczyna się właściwa wycena. Wszystkie dane niezbędne do wysłania ofert w Plan-de-CAMpagne wprowadzone są w szybki sposób. W celu wysłania oferty można je wykorzystać poprzez naciśniecie jednego przycisku. Program sprawdza dostępność materiałów, a w przypadku barku o ich spodziewanej cenie i właściwościach. Plan-de-CAMpagne automatycznie generuje potrzeby zamówień w odniesieniu do konkretnego zlecenia lub w celu uzupełnienia stanów magazynowych. Każda z dodanych do zlecenia operacji może być uzupełniona o teksy operacyjne, jak również o pliki z kodami CNC.

Szczegółowe podsumowania = INTUICYJNE
Istotne jest zachowanie kontroli nad szybkim i graficznie przejrzystym wglądem w postępy zlecenia. W jednym miejscu zwanym Centrum kontroli system wskazuje czy zakupy są rozpoczęte oraz w jakiej ilości zostały przyjęte, bądź przyjęte częściowo po odrzuceniach. Plan-de-CAMpagne wskazuje również informacje związane ze stanem zamówień u podwykonawców. Program oczekuje powrotu detalu od kooperanta po danej operacji. Jeśli pojawią się opóźniania dzięki systemowi użytkownik ma czas na właściwą reakcję.

Przedstawienie rekalkulacji = ZYSK
Rejestracja czasów wykonania operacji w Plan-de-CAMpagne ma za zadanie przedstawianie informacji przeliczeniowych m.in. osobą kalkulującym zlecenia. Informacje mogą być przedstawianie na specjalnym raporcie. System wspiera wysoce wydajne zdolności przeliczania rzeczywistych czasów realizacji zlecenia, a co bardzo istotne informacje przedstawianie są w czasie na bieżąco. Oprócz śledzenia czasów pracy przy danej operacji, system przedstawia informacje związane z rzeczywistym wykorzystaniem materiału.Tobie pozostaje jedynie interpretacja danych!

Plan-de-CAMpagne = KOMPLETNE ROZWIĄZANIE
Plan-de-CAMpagne to kompletne oprogramowanie dla firm produkcyjno-usługowych. W programie możesz wykonywać zadania automatycznie lub krok po kroku wykonywać operacje ręcznie. System obsługuje dużą liczbę zmiennych i wyliczeń w celu wykonania prawidłowej kalkulacji zlecenia. Istotne jest to, że użytkownik na każdym etapie pracy ma możliwość pełnej kontroli nad operacjami wykonywanymi w systemie. Przystępne możliwość wyszukiwania, sortowania czy filtrowania pozwalają bardzo szybko dotrzeć do szukanej informacji.

Wycena produkcji - pdc

Wydajne przygotowanie zlecenia z systemem:

 • duża szybkość w wykonywaniu kalkulacji, składaniu ofert, przygotowywaniu zleceń produkcyjnych,
 • stały podgląd wykorzystania materiałów oraz czasu trwania poszczególnych operacji,
 • bezpośrednia rejestracja czasów pracy (z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych lub bez nich) dla poprawy przyszłych kalkulacji/zleceń,
 • powiązanie z planowaniem produkcji,
 • powiązanie z zamówieniami materiałów i kooperacji,
 • zasada wprowadzania danych „tylko raz”,
 • generowanie wszystkich wymaganych dokumentów i sprawozdań,
 • stały wgląd w realizację zlecenia.

Czytelna i precyzyjna lista materiałów oraz kooperacji przewidzianych do zamówienia jest kluczem dla logistyka. Wszyscy oczekują, że niezbędne materiały dotrą na czas. Nacisk kładziony jest również na utrzymanie zapasów na możliwie niskim poziomie. Materiał powinien być zamówiony po najniższej cenie, jednocześnie przy zachowaniu jego parametrów jakościowych. Plan-de-CAMpagne jest bardzo skutecznym narzędziem wspomagającym osobę odpowiedzialną za zamówienia w firmie.

Rozwiązaniem jest Plan-de-CAMpagne. Oblicza on konieczne ilości zamówienia jak i czas, w którym powinno nastąpić zamówienia, aby zakup dotarł do firmy na czas. Lista zakupów przedstawia wymogi związane z danym zakupem oraz powiązane informacje. System wspomaga zaopatrzenie w czasie negocjacji z dostawcami i kooperantami. Jest to doskonałe narzędzie dla logistyka.

Centrum kontroli - System ERP Plan de Campagne
Kontrola = PRZEGLĄD
W Plan-de-CAMpagne kupujący może wykorzystywać tzw. „centrum kontroli”. Kolorystycznie przedstawiane są informacje związane z częściowym lub całkowitym brakiem materiału/kooperacji, jego prawidłowym dostarczeniem lub też brakiem stworzonego przez nas zamówienia. Przegląd może dotyczyć jednego lub wielu zleceń. Jednak to nie wszystko. Plan-de-CAMpagne idzie znacznie dalej!

Szczegółowe informacje = WGLĄD
Po jednym kliknięciu Plan-de-CAMpagne przedstawia szczegółowe informacje związane z zamówieniem. Użytkownik natychmiast dysponuje informacją dotyczącą spodziewanej daty dostarczenia, ceny, informacji na temat certyfikatu, wpłynięcia lub braku faktury itd. Plan-de-CAMpagne daje szerokie możliwości, zarówno ogólnie i szczegółowo w każdej chwili wiesz jaka sytuacja ma miejsce.

Lista zakupów = WYGODA
Wszystko, co pozostaje jeszcze do zamówienia lub co dzieje się z już zamówionym materiałem/kooperacją zamieszczone jest na przejrzystej liście zakupów.

Znajdziesz na niej przykładowo:

 • materiały/kooperacje, które wymagają zamówienia,
 • aktualne informacje o zamówieniu,
 • dostawy częściowe,
 • odrzucone zamówienia (całościowo lub częściowo),
 • informacje o związanych z zakupami fakturach,
 • szczegółowe informacje o dostawcy oraz informacje o alternatywnych dostawcach.

Kupujący zawsze ma możliwość dokonania ręcznych zmian. Plan-de-CAMpagne łączy wygodę i elastyczność w wykonywaniu zadań. Program zapewnia ciągłość w realizacji dostaw.

[/fusion_text]
Linia zakupu - system erp plan de campagne
Negocjowanie = PROSTE
Wspomagając się Plan-de-CAMpagne można łatwo wysłać oferty do różnych dostawców, a po otrzymaniu odpowiedzi wyłonić te najatrakcyjniejsze. Następnie można łatwo zarządzać i porównać oferty, a następnie wysłać zamówienie bez ponownego wprowadzania danych.

Certyfikaty = BEZPIECZEŃSTWO
Coraz częściej klienci życzą sobie śledzenie pochodzenia surowców. Jest to również w interesie producenta. W przypadku niezgodności w wyrobie można dotrzeć do przyczyny złego stanu rzeczy. Plan-de-CAMpagne oferuje funkcjonalność zapewniającą zarządzanie materiałami certyfikowanymi.

Skuteczność w zakupach z systemem:

 • planowanie produkcji,
 • automatyczne generowanie linii zakupu,
 • produkcja otrzymuje materiały w chwili zapotrzebowania,
 • przejrzysty obraz stanu magazynu,
 • ogólny przegląd jak również szczegółowy wgląd w zamówienie,
 • szybka informacja o pojawiających się problemach,
 • prosta i szybka interwencja,
 • możliwość ręcznego korygowania,
 • szczegółowa informacja o kosztach,
 • moduł certyfikatów.

 

Korzyści erp logistyka

Z Plan-de-CAMpagne mam bardzo dobry przegląd logistyki w firmie. Plan-de-CAMpagne zorganizował również poprawną listę zakupów.
Pan J.Sling – Logistyka, Manager Bodewes Stocznie BV

Istotne znaczenie dla biznesu ma wcześniejsze uzgodnienie czasu dostawy na odpowiedni termin. Planowanie odgrywa kluczową rolę w tym procesie. Poprzez planowanie musi nastąpić sprawdzenie czy przedsiębiorstwo dysponuje wolnym czasem na danym zasobie oraz czy jest wystarczająca ilość materiału w magazynie. Równie ważne jest: w jaki sposób przeprowadzić proces produkcyjny, aby był on najbardziej wydajny. Takie działania wzmacniają konkurencyjność i poprawiają zewnętrzny wizerunek firmy w oczach potencjalnych klientów.

Planowanie zdolności produkcyjnych = WGLĄD
Plan-de-CAMpagne to kompletne, jasne i przyjazne dla użytkownika informatyczne rozwiązanie wspomagające planowanie, z którym skuteczność w optymalizacji procesów biznesowych zostaje znacznie poprawiona. Moduł planowania produkcji w Plan-de-CAMpagne zapewnia wgląd do wszelkich miejsc wykonywania operacji (zasobów). Jest również jasne, kiedy i gdzie ma miejsce przekroczenie wydajności lub, który zasób jest obciążony w niewystarczającym stopniu. Tylko wtedy, gdy masz wgląd w ten proces, podejmowane przez Ciebie decyzje będą właściwe.

 

Kontrola wydajności plan de campagne
Planowanie szczegółowe = INGERENCJA
INGERENCJA w proces produkcji. Poprzez planowanie szczegółowe istnieje możliwość rozwiązania szeregu problemów produkcyjnych. Plan-de-CAMpagne oferuje szereg funkcji, poprzez które można modyfikować plan produkcji. Ingerencja w plan produkcji wiąże się modyfikacją pozostałych obszarów przedsiębiorstwa – przykładowo ma konsekwencję w dziale zakupów. Program uwzględniając czas potrzebny na zmówienie materiałów, przedstawia osobie odpowiedzialnej za zakupy potrzebę zamówienia na odpowiedni termin. Dzięki Plan-de-CAMpagne możliwe jest łączenie wykonywanych operacji przykładowo ze względu na właściwość wykorzystanego materiału, chociażby jego grubość. Takie rozwiązanie pozwala na optymalizację wykorzystania czasu koniecznego na przezbrojenie urządzenia, a co się z tym wiąże – obniżenie kosztów produkcji.

Planowanie w Plan-de-CAMpagne pozwala na stosowanie różnych technik zaplanowania zadań produkcyjnych. Najczęściej wykorzystywane to z ang. „Just in time” (planowanie wstecz od założonej daty zakończenia realizacji zlecenia) oraz technika najkrótszego czasu zakończenia zlecenia (tzw. ”planowanie do przodu”). System pozwala planować w pełni automatycznie, półautomatycznie oraz ręcznie. Każdy z planistów znajdzie w systemie odpowiednią dla swoich potrzeb technikę planowania.

Funkcje modułu planowania szczegółowego:

 • zmiana miejsc wykonywania operacji,
 • podział operacji,
 • przesunięcie terminu dostawy,
 • zmiana priorytetów,
 • zmiana ilości w zamówieniu,
 • dostosowania zdolności produkcyjnych,
 • ręcznie korekty planowania,
 • grupowanie zleceń z tymi samymi materiałami, operacjami itp. (tzw. klastry).
Planowanie plan de campagne
Opis i spostrzeżenia
W Plan-de-CAMpagne po naciśnięciu jednego przycisku możesz zobaczyć stan całej działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa. Od razu widzisz, które zlecenia są lub będą opóźnione, w którym zleceniach brakuje materiałów lub gdzie należy przesunąć termin zakupu. Jednym naciśnięciem przycisku możesz stworzyć listę zadań dla danego stanowiska, danego gniazda, danego pracownika czy danej grupy pracowników. Pamiętaj – Plan-de-CAMpagne uczyni Twoją pracę dużo przyjemniejszą.

Efektywne planowanie z Plan-de-CAMpagne

 • większa wydajność produkcyjna/usługowa przedsiębiorstwa,
 • maksymalna optymalizacja w czasie realizacji zleceń,
 • kompletny przegląd zleceń/operacji w toku,planowanie produkcji
 • na bieżąco kontrolowany jest stan dostarczenia materiałów/zleceń z kooperacji,
 • możliwość planowania przy użyciu „nieskończonej wydajności”,
 • możliwość planowania od daty rozpoczęcia lub od daty zakończenia realizacji („Just in time”),
 • możliwość ręcznej korekty planu,
 • możliwość pilnego planowania zamówień,
 • zasada „jednego przycisku” – maksymalne uproszczenie dotarcia do potrzebnej informacji,
 • nie można zapomnieć – wgląd, przegląd, ingerencja,
 • pełna współpraca z modułem rejestracji czasów pracy systemu – aktualizacja planu produkcji na bieżąco,
 • uwzględniane są konsekwencje usterek maszyn, opóźnień w dostawie materiałów i chorób pracowników oraz równocześnie możliwe jest szybkie przeplanowanie.
Korzyści erp planista

„Cały proces jest kontrolowany w przyjaznym dla użytkownika systemie planowania produkcji.”
Pan R. Schlepers – BeTech Plant Manager B.V.

W codziennej pracy napotykasz na wiele zadań, które wymagają od ciebie precyzji. Czy obecnie dysponujesz narzędziem pozwalającym ci na skuteczną ewidencję i kontrolę nad uzyskanymi informacjami? Czy masz możliwość prostego wykorzystania uzyskanych danych oraz ich późniejszego przełożenia na zbiorcze zestawienia?

Współpraca = OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
przyjecie_towarowW Plan-de-CAMpagne ewidencjonowane są wszelkie działania związane z prawidłowym przeprowadzeniem prac kontrolnych związanych ze zleceniem. Kontrola jakości może odbywać się na poziomie poszczególnych operacji, określonych detali czy całych wyrobów. Kontrola jakości może odnosić się również do przyjmowanych towarów czy zleceń od kooperantów, jak też do już wysłanych klientowi produktów. W zależności od podziału obowiązków na finalną informację związaną z procesem kontroli jakości, składają się działania poszczególnych osób związanych z miejscami, w których odbywa się kontrola jakości. Przykładowo jeśli przyjmowany jest towar, pracownik odpowiedzialny za przyjęcie może samodzielnie wykonać kontrolę, a jej wynik zostanie natychmiast przedstawiony kontrolerowi jakości/działowi kontroli jakości. Ten sam pracownik może także zaklasyfikować przyjmowany towar do przeprowadzenia kontroli jakości, po czym kontrola zostanie wykonana przez kontrolera jakości.

Kontrola jakości plan de campagne

Jedno okno = ŁATWOŚĆ OBSŁUGI
Wszystkie informacje w Plan-de-CAMpagne związane z raportami kontrolnymi docierają do jednego miejsca.tabela_raportow Miejsce to stanowi podstawę dla pracy kontrolera jakości. Bez względu czego dotyczy raport, pojawi się on w jednym miejscu, dodatkowo w bardzo przejrzystej formie. Informacje mogą być filtrowane oraz sortowane na wiele sposobów. Istnieje możliwość generowania zestawień. Mogą one przybierać różną formę, od prostych raportów po złożone podsumowania. Ich treść i forma zleży wyłącznie od użytkownika. Już nigdy więcej nie pojawi się sytuacja, w której będziesz zmuszony nieskutecznie poszukiwać informacji. Od teraz może ona być łatwo dostępna oraz co ważne przedstawiana w chwili zaistnienia zdarzenia.

Kontrola produkcji pdc
Zdarzenia na pulpicie = PRZEJRZYSTOŚĆ
W czasie realizacji zleceń, w przypadku jeśli pracownik zauważy odstępstwo od normy ma możliwość natychmiastowego zgłoszenia raportu. Raport opisuje sam błąd, jak też ilość wadliwych sztuk i operację, przy której zaistniał. Natychmiast po jego zgłoszeniu Plan-de-CAMpagne odczytuje informacje powiązane z raportem i w przystępnej formie przedstawia je na pulpicie systemu. Osobą odbierającą raport jest kontroler jakości. Równocześnie raport trafia do centrum informacji działu kontroli jakości. W każdym momencie możliwy jest szybki przegląd wybranych raportów.

Poprawa = ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ
Każdy z raportów przedstawiany jest do analizy. Analiza może zakończyć się „jednym kliknięciem”. Wtedy będzie ona miała na celu jedynie ewidencję zdarzenia. Możliwa jest również szczegółowa analiza. Ta opcja wiąże się przetworzeniem raportu. Przetworzenie raportu opiera się na dotarciu do przyczyny zdarzenia, określonym działaniu związanym z jego realizacją oraz na rozwiązaniu problemu. W zależności od typu raportu realizacja może być różna. W przypadku raportu związanego z brakiem możliwa jest produkcja brakujących sztuk. W tej sytuacji zlecenie zostanie potraktowane jako naprawcze, w związku z czym po zakończeniu jego realizacji system przedstawi informacje dotyczące zwiększonych przez braki kosztów produkcji. W przypadku zakończenia realizacji raportu zewnętrznego (np. reklamacji) pojawia się możliwość wysłania do klienta elektronicznego zestawiania przedstawiającego rozwiązanie problemu.

Plan-de-CAMpagne umożliwia analizę i przetwarzanie:

 • raportów produkcyjnych
 • raportów zewnętrznych (np.od klienta)
 • raportów magazynowych (np. związanych z przyjmowanymi towarami)

Plan-de-CAMpagne zapewnia możliwość:

 • generowania raportów i zestawień
 • ciągłą i wydają kontrolę raportów braków czy usterek
 • automatycznych odpowiedzi dla klienta związanych z jego zgłoszeniami
Śledzenie produkcji plan de campagne