Szkolenie SMED

Dowiedz się jak skrócić czas przezbrojeniai podnieść produktywność procesów! Zapraszamy na darmowe szkolenia SMED organizowane przez naszego partnera – firmę LUQAM. Spotkania odbędą się w 22 czerwca w Krakowie oraz 23 czerwca w Łodzi.

SZKOLENIE SMED - Plan-de-CAMpagne

KRAKÓW

22 czerwca, 8:30 -15:30
Biuro LUQAM, Budomat,
ul. Kamieńskiego 47, Kraków

ŁÓDŹ

23 czerwca, 8:30 – 15:30
Izba Przemysłowo-Handlowa,
ul. Narutowicza 34, Łódź

PROGRAM:

 1. Wprowadzenie do narzędzi eliminowania marnotrawstwa
 2. Czym jest przezbrojenie?
 3. Wprowadzenie do metody SMED
 4. Przygotowanie do warsztatu.
 5. Podział operacji na wewnętrzne i zewnętrzne.
 6. Zmiana operacji wewnętrznych na zewnętrzne.
 7. Modyfikacje techniczne i ograniczenie operacji wewnętrznych i zewnętrznych.
 8. Utrzymanie systemu.
 9. Symulacja metody SMED w praktyce za pomocą zestawu szkoleniowego LUQAM.

SMED – dowiedz się więcej!

Nazwa: SMED – Single Minute Exchange of Die

Cel: Skrócenie czasu przezbrojenia maszyny do jednocyfrowej liczby minut (poniżej 10 minut).

Czas przezbrojenia dla zakładu produkcyjnego jest stratą objawiającą się poprzez spadek wskaźników wydajności. Skrócenie czasu przezbrojenia pozwala przedsiębiorstwu stać się bardziej elastycznym, co umożliwia szybsze reagowanie na zmiany występujące na rynku. Skrócenie czasu przezbrojenia pozwala również na zmniejszenie ilości produktów w toku oraz stanów magazynowych wyrobów gotowych.

W jakich przedsiębiorstwach ma zastosowanie: Narzędzie skracania czasu przezbrojenia jest stosowane w zakładach, które na danej maszynie produkują więcej niż jeden wyrób (maszyny nie są dedykowane do produkowania jednego rodzaju wyrobu).

Wdrożenie: Aby SMED został wdrożony skutecznie cały proces należy rozpocząć od szkolenia wszystkich pracowników, których dotyczy zmiana (niezależnie od zajmowanego stanowiska). Najważniejsze, aby każdy z pracowników zrozumiał, że przy użyciu tej metody oceniamy i usprawniamy proces przezbrojenia a nie osoby go przeprowadzające.

Wdrożenie SMED:

 1. Nagranie przezbrojenia maszyny bądź linii produkcyjnej z wyrobu A na wyrób B.
 2. Analiza filmu – zapisanie w formularzu wszystkich czynności wykonywanych przez pracownika w czasie przezbrojenia.
 3. Podział działań na:
  • działania zewnętrzne – działania możliwe do wykonania przy maszynie pracującej,
  • działania wewnętrzne – do ich wykonania maszyna musi zostać zatrzymana.
 4. Próba przekształcenia działań wewnętrznych na działania zewnętrzne – pomocne narzędzia to checklista SMED oraz instrukcja przezbrojenia.
 5. Modyfikacje techniczne maszyny – próba wyeliminowania bądź zredukowania ilości oraz czasu trwania działań wewnętrznych.
 6. Opracowanie planu działań PDCA zawierającego wszystkie działania niezbędne do osiągnięcia krótszego czasu przezbrojeń. Należy pamiętać, aby w planie działań do poszczególnych zadań wyznaczyć konkretne osoby (zapisać z imienia i nazwiska).

Stopień trudności: W zależności od złożoności maszyny / linii produkcyjnej poziom trudności kształtuje się pomiędzy 3-4/5.

Przykład zastosowania: Oto kilka przykładów działań podjętych w ramach SMED, umożliwiających osiągnięcie krótszego czasu przezbrojeń:

 1. Wprowadzenie checklist zawierających spis narzędzi potrzebnych do przezbrojenia.
 2. Standaryzacja śrub wykorzystywanych do przykręcania narzędzi – eliminacja zmiany klucza w trakcie przezbrojenia.
 3. Stosowanie kluczy elektrycznych i pneumatycznych zamiast zwykłych oczkowych.
 4. Wstępne podgrzewanie form wtryskowych przed założeniem ich na maszynę.
 5. Wprowadzenie „wózków przezbrajacza” zawierających wszystkie elementy i narzędzia wykorzystywane w trakcie przezbrojenia.

Efekty/korzyści:

 • REDUKCJA ZAPASÓW:
  • Redukcja zapasów wyrobów gotowych.
  • Redukcja zapasów materiałów.
 • REDUKCJA KOSZTÓW:
  • Redukcja kosztów przezbrajania (materiał, robocizna).
  • Redukcja strat dzięki większej stabilności procesu.
 • ELASTYCZNOŚĆ:
  • Szybsza reakcja na wymagania rynku.
  • Większy asortyment produktów.
  • Zwiększenie zdolności produkcyjnej zakładu.
 • DOSKONAŁOŚĆ OPERACYJNA:
  • Zero defektów.
  • Zero poprawek.
  • Większa stabilność procesu = redukcja odchyleń.
  • Uproszczenie i standaryzacja przezbrojenia.
  • Wzrost wskaźników OEE / TRS.
 • LUDZIE:
  • Wzrost kompetencji i wiedzy pracowników.