CASE STUDY:

Cyfryzacja procesu produkcyjnego w Herikon

CASE STUDY:

Cyfryzacja procesu produkcyjnego w Herikon

Rozwój firmy wiąże się z koniecznością optymalizacji dotychczasowego systemu pracy, który często obarczony jest ograniczeniami. Doskonale wie o tym holenderska firma Herikon z Almelo, działająca w branży tworzyw sztucznych.

Herikon z pomocą Plan-de-CAMpagne zrewidował i udoskonalił proces produkcyjny. Firma zyskała dostęp do informacji o zamówieniach w czasie rzeczywistym dla całej fabryki oraz możliwość dokonywania bezpośredniej korekty. „Zapewnia to nie tylko spokój ducha, ale i pewność dostaw” – podsumował Dyrektor zarządzający Dennis Glaasker.

Wdrożenie Plan-de-CAMpagne w firmie Technomatik: wyzwanie

Rozwój firmy wiąże się z koniecznością optymalizacji dotychczasowego systemu pracy, który często obarczony jest ograniczeniami. Doskonale wie o tym holenderska firma Herikon z Almelo, działająca w branży tworzyw sztucznych.

Herikon z pomocą Plan-de-CAMpagne zrewidował i udoskonalił proces produkcyjny. Firma zyskała dostęp do informacji o zamówieniach w czasie rzeczywistym dla całej fabryki oraz możliwość dokonywania bezpośredniej korekty. „Zapewnia to nie tylko spokój ducha, ale i pewność dostaw” – podsumował Dyrektor zarządzający Dennis Glaasker.

Wdrożenie Plan-de-CAMpagne w firmie Technomatik: wyzwanie

Rozwój wymaga zmian

Herikon to jeden z pierwszych klientów Bemet, który wdrożył Plan-de-CAMpagne ponad 20 lat temu. Jak wspomina Dennis Glaasker, „PdC od początku przypadło nam do gustu, bo kompleksowo pokrywało cały proces produkcyjny, bazując na logicznym ciągu od oferty do listy pakowania”. Jednak z biegiem lat firma Herikon bardzo się rozrosła, a zarządzanie produkcją wiązało się z kilkoma trudnościami.

Pierwszą z nich był wysokomarżowy oraz niskonakładowy asortyment. Proces wytwarzania produktów tego typu jest trudny do zautomatyzowania, bo w grę wchodzi rzemiosło i dokładność. Małe serie muszą być absolutnie bezbłędne, a przecież każde odrzucenie produktu wpływa na zaburzenie planu produkcyjnego.

Inną problematyczną kwestią był fakt, że wielu z klientów Herikon jest równocześnie jego dostawcą. Kontrahenci przesyłają części, które następnie pokrywane są poliuretanem (PU) i odsyłane z powrotem. Taka zależność może rodzić kłopotliwe sytuacje, gdy zamówienia dostarczane są z opóźnieniem. Formowanie, utwardzanie, śrutowanie i gruntowanie wymagają ściśle określonych ram czasowych. Przy co najmniej stu zamówieniach tygodniowo czas realizacji jest więc kluczowy, ponieważ materiał ma ograniczony okres przydatności do użycia przed przetworzeniem. W sytuacjach, gdy dostawca przesyłał towar z opóźnieniem, dochodziło do zakłóceń w realizacji wszystkich innych zamówień.

„Praca w trybie gaszenia pożarów”

Opisana specyfika pracy oraz szybki rozwój Herikon spowodował, że dotychczasowa forma korzystania z Plan-de-CAMpagne się zdezaktualizowała. „Nasze listy „TO DO” (rzeczy do zrobienia) często były nieaktualne, jeszcze zanim zostały wydrukowane. Finalnie, bardziej zajmowaliśmy się gaszeniem pożarów, niż realizacją ustalonego planu”, wspomina Dennis Glaasker.

Moment przełomowy nastąpił, gdy Herikon zgłosił swoje problemy i wątpliwości do Bemetu. Zarówno producent oprogramowania, jak i zarząd firmy szybko doszli do porozumienia, że program produkcyjny w tym przypadku musi działać na innych zasadach. Kluczowe znaczenie miała dla nas opcja korzystania z informacji o produkcji w formie cyfrowej, tak, by każdy z pracowników miał do nich dostęp w dowolnym miejscu, ale przede wszystkim na żywo, w czasie rzeczywistym”, podkreśla Dennis Glaasker. Ważna była także możliwość magazynowania danych do późniejszych statystyk oraz tworzenia wskaźników KPI.

Elastyczność programu produkcyjnego

Przy współpracy z producentem, Herikon wypracował nową metodę działania w Plan-de-CAMpagne, w ramach której pracownicy zaczęli rejestrować swoją pracę za pomocą ekranów dotykowych na hali. To właśnie z ich poziomu uzyskują wiedzę o swoim docelowym stanowisku pracy oraz aktualnie realizowanym zleceniu.  Gdy konkretne zadanie produkcyjne jest zakończone, znika z kolejki na danym monitorze i pojawia się na kolejnym, w celu dalszej obróbki i podtrzymania płynności procesu produkcyjnego.

W ten sposób zminimalizowane zostało ryzyko błędów, a kierownik produkcji ma zawsze wgląd w bieżącą sytuację. Może on sprawnie kontrolować cały proces i w razie potrzeby szybko reagować.  Istotnym ułatwieniem jest także opcja oznaczania priorytetu zadania – te wymagające najszybszej realizacji wyświetlane są na ekranach dotykowych w kolorze czerwonym. Planowanie ułatwia także system uwzględniania okien czasowych, np. takich, jak czas niezbędny do nagrzewania tworzyw sztucznych.

Wdrożenie Plan-de-CAMpagne w firmie Technomatik: obróbka

Szybka wymiana danych produkcyjnych w chmurze

Inną ważną opcją Plan-de-CAMpagne, która z pewnością przydała się także w Herikon, jest internetowa platforma dla przemysłu produkcyjnego – Trivest Connect. Pozwala ona użytkownikom na wymianę danych produkcyjnych w sposób cyfrowy, nawet jeśli pracują oni w innych systemach ERP i programach do obsługi zamówień. Trivest Connest likwiduje konieczność wymiany potwierdzeń zleceń w formie e-mailowej lub plików PDF, eliminując wiele ręcznych czynności, a tym samym gwarantując oszczędność czasu i pieniędzy. Klienci Plan-de-CAMpagne mogą podłączyć do tej platformy także swoich dostawców. Takie podejście zwiększa poziom integracji firm w danej gałęzi przemysłu.

Dobra zmiana na produkcji

Herikon już prawie dwa lata pracuje w Plan-de-CAMpagne korzystając z nowej metody i jak podkreśla Glaasker, teraz oprogramowanie i proces doskonale do siebie pasują. Plan-de-CAMpagne działa bardziej dynamicznie i elastycznie. System zapewnia prawidłowe zarządzanie na hali produkcyjnej. Najważniejsza jest niezawodność dostaw, bo klient musi mieć pewność, że otrzyma na czas to, za co płaci. Jeśli to zaufanie istnieje, cena produktu jest mniej istotna.”

Dla Herikon bardzo istotne stało się również gromadzenie i analiza danych w programie produkcyjnym. Informacje te są wykorzystywane do sporządzania przydatnych raportów. Firma doskonale zdaje sobie sprawę, że tylko stały monitoring produkcji pozwala uzyskać kompleksowe informacje o wskaźnikach procesowych, ukierunkować rozwój, ale też na bieżąco  kontrolować, czy obrane założenia nie wymagają korekty. „Aktualnie firma dąży do 100-procentowej niezawodności dostaw oraz jeszcze większej optymalizacji procesu planowania i sterowania wskaźnikami KPI, które często są narażone na odchyłki”, podsumowuje Dennis Glaasker.

Co ważne, Bemet sprawnie zareagował na zastrzeżenia co do działania systemu, umożliwił poprawę sytuacji oraz digitalizację procesów produkcyjnych. Tak, potrzebowaliśmy tego sparingpartnera, by pokonać problemy z oprogramowaniem”, uważa Glaasker.

Herikon – specjaliści w poliuretanie 

Firma Herikon powstała 40 lat temu jako producent sortownic do jaj. Obecnie zajmuje się odlewem specyficznych produktów z polimerów, działając na rynku B2B. W gronie klientów znaleźć można odbiorców z branż takich jak budowa maszyn, offshore, automotive, czy rolniczej.

Herikon powleka części metalowe i produkuje miedzy innymi boje, koła i walce. Zastosowanie produktów tej firmy jest bardzo różnorodne – np. przedni spoiler Porshe 911 Turbo częściowo pochodzi właśnie z Herikon.

Poznaj lepiej firmę Herikon
Wdrożenie Plan-de-CAMpagne w firmie Technomatik: KORZYŚCI

Rozwój wymaga zmian

Herikon to jeden z pierwszych klientów Bemet, który wdrożył Plan-de-CAMpagne ponad 20 lat temu. Jak wspomina Dennis Glaasker, „PdC od początku przypadło nam do gustu, bo kompleksowo pokrywało cały proces produkcyjny, bazując na logicznym ciągu od oferty do listy pakowania”. Jednak z biegiem lat firma Herikon bardzo się rozrosła, a zarządzanie produkcją wiązało się z kilkoma trudnościami.

Pierwszą z nich był wysokomarżowy oraz niskonakładowy asortyment. Proces wytwarzania produktów tego typu jest trudny do zautomatyzowania, bo w grę wchodzi rzemiosło i dokładność. Małe serie muszą być absolutnie bezbłędne, a przecież każde odrzucenie produktu wpływa na zaburzenie planu produkcyjnego.

Inną problematyczną kwestią był fakt, że wielu z klientów Herikon jest równocześnie jego dostawcą. Kontrahenci przesyłają części, które następnie pokrywane są poliuretanem (PU) i odsyłane z powrotem. Taka zależność może rodzić kłopotliwe sytuacje, gdy zamówienia dostarczane są z opóźnieniem. Formowanie, utwardzanie, śrutowanie i gruntowanie wymagają ściśle określonych ram czasowych. Przy co najmniej stu zamówieniach tygodniowo czas realizacji jest więc kluczowy, ponieważ materiał ma ograniczony okres przydatności do użycia przed przetworzeniem. W sytuacjach, gdy dostawca przesyłał towar z opóźnieniem, dochodziło do zakłóceń w realizacji wszystkich innych zamówień.

„Praca w trybie gaszenia pożarów”

Opisana specyfika pracy oraz szybki rozwój Herikon spowodował, że dotychczasowa forma korzystania z Plan-de-CAMpagne się zdezaktualizowała. „Nasze listy „TO DO” (rzeczy do zrobienia) często były nieaktualne, jeszcze zanim zostały wydrukowane. Finalnie, bardziej zajmowaliśmy się gaszeniem pożarów, niż realizacją ustalonego planu”, wspomina Dennis Glaasker.

Moment przełomowy nastąpił, gdy Herikon zgłosił swoje problemy i wątpliwości do Bemetu. Zarówno producent oprogramowania, jak i zarząd firmy szybko doszli do porozumienia, że program produkcyjny w tym przypadku musi działać na innych zasadach. Kluczowe znaczenie miała dla nas opcja korzystania z informacji o produkcji w formie cyfrowej, tak, by każdy z pracowników miał do nich dostęp w dowolnym miejscu, ale przede wszystkim na żywo, w czasie rzeczywistym”, podkreśla Dennis Glaasker. Ważna była także możliwość magazynowania danych do późniejszych statystyk oraz tworzenia wskaźników KPI.

Elastyczność programu produkcyjnego

Przy współpracy z producentem, Herikon wypracował nową metodę działania w Plan-de-CAMpagne, w ramach której pracownicy zaczęli rejestrować swoją pracę za pomocą ekranów dotykowych na hali. To właśnie z ich poziomu uzyskują wiedzę o swoim docelowym stanowisku pracy oraz aktualnie realizowanym zleceniu.  Gdy konkretne zadanie produkcyjne jest zakończone, znika z kolejki na danym monitorze i pojawia się na kolejnym, w celu dalszej obróbki i podtrzymania płynności procesu produkcyjnego.

W ten sposób zminimalizowane zostało ryzyko błędów, a kierownik produkcji ma zawsze wgląd w bieżącą sytuację. Może on sprawnie kontrolować cały proces i w razie potrzeby szybko reagować.  Istotnym ułatwieniem jest także opcja oznaczania priorytetu zadania – te wymagające najszybszej realizacji wyświetlane są na ekranach dotykowych w kolorze czerwonym. Planowanie ułatwia także system uwzględniania okien czasowych, np. takich, jak czas niezbędny do nagrzewania tworzyw sztucznych.

Wdrożenie Plan-de-CAMpagne w firmie Technomatik: obróbka

Szybka wymiana danych produkcyjnych w chmurze

Inną ważną opcją Plan-de-CAMpagne, która z pewnością przydała się także w Herikon, jest internetowa platforma dla przemysłu produkcyjnego – Trivest Connect. Pozwala ona użytkownikom na wymianę danych produkcyjnych w sposób cyfrowy, nawet jeśli pracują oni w innych systemach ERP i programach do obsługi zamówień. Trivest Connest likwiduje konieczność wymiany potwierdzeń zleceń w formie e-mailowej lub plików PDF, eliminując wiele ręcznych czynności, a tym samym gwarantując oszczędność czasu i pieniędzy. Klienci Plan-de-CAMpagne mogą podłączyć do tej platformy także swoich dostawców. Takie podejście zwiększa poziom integracji firm w danej gałęzi przemysłu.

Dobra zmiana na produkcji

Herikon już prawie dwa lata pracuje w Plan-de-CAMpagne korzystając z nowej metody i jak podkreśla Glaasker, teraz oprogramowanie i proces doskonale do siebie pasują. Plan-de-CAMpagne działa bardziej dynamicznie i elastycznie. System zapewnia prawidłowe zarządzanie na hali produkcyjnej. Najważniejsza jest niezawodność dostaw, bo klient musi mieć pewność, że otrzyma na czas to, za co płaci. Jeśli to zaufanie istnieje, cena produktu jest mniej istotna.”

Dla Herikon bardzo istotne stało się również gromadzenie i analiza danych w programie produkcyjnym. Informacje te są wykorzystywane do sporządzania przydatnych raportów. Firma doskonale zdaje sobie sprawę, że tylko stały monitoring produkcji pozwala uzyskać kompleksowe informacje o wskaźnikach procesowych, ukierunkować rozwój, ale też na bieżąco  kontrolować, czy obrane założenia nie wymagają korekty. „Aktualnie firma dąży do 100-procentowej niezawodności dostaw oraz jeszcze większej optymalizacji procesu planowania i sterowania wskaźnikami KPI, które często są narażone na odchyłki”, podsumowuje Dennis Glaasker.

Co ważne, Bemet sprawnie zareagował na zastrzeżenia co do działania systemu, umożliwił poprawę sytuacji oraz digitalizację procesów produkcyjnych. Tak, potrzebowaliśmy tego sparingpartnera, by pokonać problemy z oprogramowaniem”, uważa Glaasker.

Wdrożenie Plan-de-CAMpagne w firmie Technomatik: KORZYŚCI

Herikon – specjaliści w poliuretanie 

Firma Herikon powstała 40 lat temu jako producent sortownic do jaj. Obecnie zajmuje się odlewem specyficznych produktów z polimerów, działając na rynku B2B. W gronie klientów znaleźć można odbiorców z branż takich jak budowa maszyn, offshore, automotive, czy rolniczej.

Herikon powleka części metalowe i produkuje miedzy innymi boje, koła i walce. Zastosowanie produktów tej firmy jest bardzo różnorodne – np. przedni spoiler Porshe 911 Turbo częściowo pochodzi właśnie z Herikon.

Poznaj lepiej firmę Herikon