Jak zapanować nad rozrastającą się bazą klientów, dostawców czy podwykonawców?

Przedsiębiorcy coraz częściej stają przed problemem zapanowania nad bazą swoich kontrahentów. Standardowe aplikacje pakietów Office w coraz większej mierze przestają spełniać stawiane przed nimi wymagania. Są to dobre systemy lecz przeznaczone do innych zadań. Nie są w stanie zapanować nad rozwiniętą bazą kontrahentów, która powinna zostać powiązana w system zarządzania produkcją MES lub w systemem ERP (zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa).

Jeśli przedsiębiorstwo chce nie tylko przetrwać, ale sprawnie i efektywnie funkcjonować na dzisiejszym rynku szybka i rzetelna informacją o kliencie czy dostawcy stanowi fundament jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Co ważne, informacja musi być dostosowana nie tylko do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa, ale i w ramach samego przedsiębiorstwa musi spełniać różne zadania w odniesieniu do jego różnych pionów, a nawet różnych pracowników w obrębie jednego pionu.

Szeregowy pracownik powinien otrzymać informację odpowiadającą na jego potrzeby i w przystępny dla niego sposób. Kierownictwo średniego szczebla powinno otrzymać informację odpowiadającą na ich wymagania, a z kolei kierownictwo najwyższego szczebla musi otrzymywać jeszcze inny rodzaj informacji. Niestety z takim zadaniami program klasy Office nie jest w stanie sobie poradzić.

Rozwiązanie stanowi program taki jak Plan-de-CAMpagne z modułem CRM (zarządzanie relacjami z klientami), a dodatkowo powiązany z modułami należącymi do standardów związanych z systemem ERP i MES (system sterowania i zarządzania produkcją).

W Plan-de-CAMpagne moduł CRM generuje m.in. takie informacje jak różnego rodzaju dane o kontrahencie, raporty, przypomnienia, kompletną korespondencję, a co ważne przedstawia dane nie tylko w przystępny lecz również zintegrowany z pozostałymi modułami sposób. Każdy pracownik ma dostęp do takiej informacji, która służy wykonywanym przez niego zadaniom. Rozbudowując własne przedsiębiorstwo należy pamiętać o filarach, na których ma stanąć nawet najbardziej wizjonerskie przedsięwzięcie.

Zapytaj o demo