ERP dla branży tworzyw sztucznych

Bemet posiada zestaw modułów dedykowanych branży tworzyw sztucznych i ma pozytywny wpływ na rozwój tego sektora. Kluczowe korzyści z wdrożenia Bemet to m.in. pogląd technologii i gospodarki materiałowej, uproszczenie kalkulacji nowych wyrobów oraz stała weryfikacja wycen, przejrzysty widok produkcji w toku oraz wykorzystanych zasobów. Warto podkreślić, że Bemet to program ERP dla branży tworzyw sztucznych, który dostarcza szczegółowych danych z całej produkcji, które mogą posłużyć analizie, a w jej konsekwencji wprowadzeniu usprawnień i eliminacji przeszkód w przedsiębiorstwie.

Moduły dedykowane

 • szybka wycena zamówienia

 • śledzenie zleceń produkcyjnych

 • zarządzanie zakupami

 • planowanie terminów realizacji

 • rejestracja i raportowanie produkcji

 • rozliczenie kosztów rzeczywistych

Branża tworzyw sztucznych

Firmy z branży tworzyw sztucznych wskazują kilka obszarów które chcą usprawnić. Najczęściej dążą do eliminacji strat w procesach wewnętrznych, optymalnego zarządzania działalnością, zoptymalizowania dostaw oraz planowania produkcji, modernizacji magazynu czy eliminacji zbędnych kosztów.

Korzyści

 • logiczny tok postępowania w kwestiach technologicznych, czasów pracy i gospodarki materiałowej

 • system ułatwia organizację produkcji, jej planowanie i dyscyplinowanie pracowników, również pod kątem przestrzegania reżimu technologicznego

 • przejrzysty podgląd w zakresie toku produkcji, gospodarki materiałowej i wykorzystania zasobów

 • możliwość racjonalizacji produkcji i poprawa jej efektywności oraz obniżenie kosztów

 • łatwość kalkulowania kosztów nowych wyrobów oraz ciągła weryfikacja kalkulacji wyrobów juz produkowanych

PROGRAM ERP dla branży tworzyw sztucznych - Plan-de-CAMpagne (ikona)