ERP dla planisty

Istotne znaczenie dla biznesu ma wcześniejsze uzgodnienie czasu dostawy na odpowiedni termin. Planowanie odgrywa kluczową rolę w tym procesie. Poprzez planowanie musi nastąpić sprawdzenie czy przedsiębiorstwo dysponuje wolnym czasem na danym zasobie oraz czy jest wystarczająca ilość materiału w magazynie. Równie ważne jest: w jaki sposób przeprowadzić proces produkcyjny, aby był on najbardziej wydajny. Takie działania wzmacniają konkurencyjność i poprawiają zewnętrzny wizerunek firmy w oczach potencjalnych klientów. Kluczowy jest więc odpowiedni program ERP dla planisty – sprawdź Bemet!

Bemet: ERP dla planisty

Planowanie zdolności produkcyjnych: WGLĄD

Bemet to kompletne, jasne i przyjazne dla użytkownika informatyczne rozwiązanie wspomagające planowanie, z którym skuteczność w optymalizacji procesów biznesowych zostaje znacznie poprawiona. Moduł planowania produkcji w Bemet zapewnia wgląd do wszelkich miejsc wykonywania operacji (zasobów). Jest również jasne, kiedy i gdzie ma miejsce przekroczenie wydajności lub który zasób jest obciążony w niewystarczającym stopniu. Tylko wtedy, gdy masz wgląd w ten proces, podejmowane przez Ciebie decyzje będą właściwe.

Planowanie szczegółowe: INTEGRACJA

INGERENCJA w proces produkcji. Poprzez planowanie szczegółowe istnieje możliwość rozwiązania szeregu problemów produkcyjnych. Bemet oferuje szereg funkcji, poprzez które można modyfikować plan produkcji. Ingerencja w plan produkcji wiąże się modyfikacją pozostałych obszarów przedsiębiorstwa – przykładowo ma konsekwencję w dziale zakupów. Program, uwzględniając czas potrzebny na zamówienie materiałów, przedstawia osobie odpowiedzialnej za zakupy potrzebę zamówienia na odpowiedni termin. Dzięki Bemet możliwe jest łączenie wykonywanych operacji przykładowo ze względu na właściwość wykorzystanego materiału, chociażby jego grubość. Takie rozwiązanie pozwala na optymalizację wykorzystania czasu koniecznego na przezbrojenie urządzenia, a co się z tym wiąże – obniżenie kosztów produkcji.

Planowanie w Bemet pozwala na stosowanie różnych technik zaplanowania zadań produkcyjnych. Najczęściej wykorzystywane to z „Just in time” (planowanie wstecz od założonej daty zakończenia realizacji zlecenia) oraz technika najkrótszego czasu zakończenia zlecenia (tzw. ”planowanie do przodu”). System pozwala planować w pełni automatycznie, półautomatycznie oraz ręcznie. Każdy z planistów znajdzie w systemie odpowiednią dla swoich potrzeb technikę planowania.

Funkcje modułu planowania szczegółowego:

 • zmiana miejsc wykonywania operacji,
 • podział operacji,
 • przesunięcie terminu dostawy,
 • zmiana priorytetów,
 • zmiana ilości w zamówieniu,
 • dostosowania zdolności produkcyjnych,
 • ręcznie korekty planowania,
 • grupowanie zleceń z tymi samymi materiałami, operacjami itp. (tzw. klastry).

Opis i spostrzeżenia

W Bemet po naciśnięciu jednego przycisku możesz zobaczyć stan całej działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa. Od razu widzisz, które zlecenia są lub będą opóźnione, dla których zleceń brakuje materiałów lub gdzie należy przesunąć termin zakupu. Jednym naciśnięciem przycisku możesz stworzyć listę zadań dla danego stanowiska, danego gniazda, danego pracownika czy danej grupy pracowników. Pamiętaj – Bemet uczyni Twoją pracę dużo przyjemniejszą.

Efektywne planowanie z Bemet

 • większa wydajność produkcyjna/usługowa przedsiębiorstwa,
 • maksymalna optymalizacja w czasie realizacji zleceń,
 • kompletny przegląd zleceń/operacji w toku, planowanie produkcji
 • na bieżąco kontrolowany jest stan dostarczenia materiałów/zleceń z kooperacji,
 • możliwość planowania przy użyciu „nieskończonej wydajności”,
 • możliwość planowania od daty rozpoczęcia lub od daty zakończenia realizacji („Just in time”),
 • możliwość ręcznej korekty planu,
 • możliwość pilnego planowania zamówień,
 • zasada „jednego przycisku” – maksymalne uproszczenie dotarcia do potrzebnej informacji,
 • nie można zapomnieć – wgląd, przegląd, ingerencja,
 • pełna współpraca z modułem rejestracji czasów pracy systemu – aktualizacja planu produkcji na bieżąco,
 • uwzględniane są konsekwencje usterek maszyn, opóźnień w dostawie materiałów i chorób pracowników oraz równocześnie możliwe jest szybkie przeplanowanie.

JESTEŚ ZAINTETRESOWANY
SYSTEMEM ERP BEMET?

Wypełnij formularz, a odpowiemy
na wszystkie Twoje pytania!  ZGODA NA KONTAKT W CELU ODPOWIEDZI

  Wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu przez STIGO SP. Z O.O. w Krakowie w celu odpowiedzi na zgłoszone pytanie lub sprawę oraz oświadczam, że zapoznałem/-am się z poniższą informacją o administratorze i przetwarzaniu danych oraz akceptuję poniższą Politykę Prywatności.

  WYMAGANE

  JESTEŚ ZAINTETRESOWANY
  SYSTEMEM ERP BEMET?

  Wypełnij formularz, a odpowiemy
  na wszystkie Twoje pytania!   ZGODA NA KONTAKT W CELU ODPOWIEDZI

   Wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu przez STIGO SP. Z O.O. w Krakowie w celu odpowiedzi na zgłoszone pytanie lub sprawę oraz oświadczam, że zapoznałem/-am się z poniższą informacją o administratorze i przetwarzaniu danych oraz akceptuję poniższą Politykę Prywatności.

   WYMAGANE