Praca z Plan-de-CAMpagne!

Plan-de-CAMpagne został stworzony z myślą o intuicyjnej i prostej obsłudze. Program to tabelaryczny interfejs – wygląd i układ tabel jest w pełni edytowalny w każdym momencie. Wykorzystane rozwiązania zmierzają do jak najszybszego uzyskania określonej informacji czy zastosowania funkcji (skróty klawiaturowe, układy drzewek, rozwinięcia, sortowanie, filtrowanie, grupowanie). Praca z Plan-de-CAMpagne jest przyjemna, a układ wizualny niezwykle przejrzysty.

Ten system ERP daje możliwość pomijania lub przesuwania zadań w czasie, dzięki czemu każdy Użytkownik może wypracować własny schemat działania. Wiemy, że każda firma ma swój indywidualny charakter, dlatego oferujemy program, który dopasuje się do sposobu funkcjonowania instytucji.

Wybierz moduł PDC i dowiedz się więcej!

Schemat działania Plan-de-CAMpagne

PROCES: przyjęcie zapytania ofertowego/zamówienia >>> kalkulacja zlecenia >>> wysłanie oferty do klienta/przystąpienie do realizacji >>> planowanie produkcji >>> zarządzanie magazynem/zakupy/przyjęcia >>> fakturowanie zakupów >>> rejestracja czasów wykonania poszczególnych operacji >>> zakończenie produkcji/wykonania usługi >>> rekalkulacja zlecenia >>> WZ >>> faktura sprzedaży.