Kalkulacja w połączeniu z magazynem – Plan-de-CAMpagne

Precyzyjna kalkulacja stanowi klucz do poprawnego szacowania spodziewanych zysków przedsiębiorstwa produkcyjnego. Sytuacja staje się dużo bardziej skomplikowana w przypadku przedsiębiorstw prowadzących wiele zleceń produkcyjnych jednocześnie, a dodatkowo funkcjonujących w oparciu o złożone technologie wykonania określonych wyrobów (kalkulacje wielopoziomowe).
Moment tworzenia kalkulacji, ich korygowania, zatwierdzania, wspomagania się narzędziami takimi jak generowanie list materiałowych z systemów CAD może być rozpatrywany bardzo szczegółowo, przy uwzględnieniu wielu różnorodnych czynników mających wpływ na finalną wycenę.

Celem tego artykułu jest skupienie się na miejscu, w którym kalkulacja ściśle łączy się z magazynem. Poprawnie wykonana kalkulacja to nie tylko kosz robocizny, koszt pracy urządzeń, koszty dodatkowe (przykładowo amortyzacja, czy koszty ogólnozakładowe), ale również, jeśli nie głównie koszt zakupowanych materiałów i towarów oraz półproduktów wytwarzanych we własnym zakresie. Metody przyjmowania towarów na magazyn są powszechnie znane, my postaramy się skupić na pobieraniu materiałów z magazynu pod konkretne zamówienia. Słowo „konkretne zamówienia” jest bardzo istotne w tym kontekście. Nowoczesny sposób zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym zmierza do dostarczania na halę produkcyjną tylko takich ilości zapasów, które są w danym momencie potrzebne pod konkretne zlecenia.

Plan-de-CAMpagne - program ERP

Rozpatrzmy przykład na podstawie kalkulacji tworzonej w systemie Plan-de-CAMpagne. Kalkulacja może być tworzona przez jedną osobę, lub przy współudziale innych osób. W przypadku rozbudowanych kalkulacji, zawierających wiele detali również wymagających obróbki, praca tylko jednej osoby mogłaby okazać się niewystarczająca. Skupiając się na materiałach dodawanych do kalkulacji należy dysponować wiedzą, czy dany surowiec, bądź towar jest aktualnie dostępny na magazynie. Może zdarzyć się sytuacja, iż w danym momencie magazyn dysponuje resztkami z surowca, które mogą okazać się przydatne przy aktualnie tworzonej wycenie. Osoba tworząca kalkulację wiedząc po jakiej cenie został zakupiony surowiec lub towar jest w stanie stworzyć bardzo precyzyjną kalkulację materiałową.

Jednakże w tym przypadku bardzo istotne jest prawidłowe połączenie działań z magazynem, który musi dysponować informacją, z której linii zakupowej ma zostać potrącona konkretna ilość surowca lub towaru, wydawana pod dany numer produkcyjny. Jeśli surowiec, bądź towar wymaga zamówienia, czyli jego faktyczny stan magazynowy jest niewystarczający na realizację bieżącego zlecenia, osoba tworząca kalkulację nie jest w stanie dokładnie określić kosztu danego materiału. Wynika to z racji rozbieżności cenowych mogących pojawić się w momencie zakupu, a dokładniej przyjęcia faktury zakupu. W tym przypadku osoba tworzące kalkulację powinna posiłkować się bądź historią zmian cen danego materiału na magazynie, bądź ostatnią ceną po jakiej został zakupiony surowiec.
Wiele przedsiębiorstw prowadzi negocjacje cen z dostawcami podczas kalkulowania ceny swojego produktu. Analizowaniem cen surowców oraz towarów może zajmować się inna osoba, która po zatwierdzeniu procesu negocjacji odnośnie danego materiału, poprzez system przekaże taką informację osobie tworzącej kalkulację. Po złożeniu zamówienia przez klienta system wygeneruje potrzebę zamówienia danego materiału po wynegocjowanej wcześniej cenie.

Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku wykorzystywania półfabrykatu magazynowanego przez przedsiębiorstwo jako własny produkt, który może zostać wykorzystany do przyszłych zleceń na zasadzie gotowego detalu. Osoba pracująca nad kalkulacją może dysponować wiedzą o aktualnym stanie magazynowym danego półfabrykatu. Jeśli półfabrykat znajduje się na magazynie w wystarczających ilościach, w tym przypadku znany jest również jego koszt wytworzenia oraz narzucona marża. Wystarczające jest wczytanie danego półproduktu do kalkulacji, a system automatycznie przeliczy koszt dla kalkulacji, nad którą osoba pracuje.

Utrudnienie następuje w sytuacji, w której stan magazynowy jest w całości lub częściowo niewystarczający do aktualnego zapotrzebowania. Jest to sytuacja analogiczna do tworzenia kalkulacji, gdyż system musi na potrzeby bieżącej kalkulacji niejako w tle zaproponować wycenę dla półfabrykatu przeliczając koszty materiałów, robocizny, kooperacji oraz kosztów dodatkowych.

Zapytaj o demo