Kontrola jakości

Moduł raportów produkcji umożliwia nam nadzór nad całym procesem produkcji i kontroli zleceń w następujących sytuacjach:

  • w ramach podejścia procesowego, dokonywanie analiz danych zawartych w ramach raportów pozwoli na poprawę procesu produkcyjnego w myśl cyklu PDCA, a zarazem określenia krytycznych punktów w procesie, gdzie powinny pojawić się stanowiska kontroli jakości,
  • generowanie wewnętrznych raportów produkcji pozwalających na ciągłe śledzenie oraz poprawę procesu w ramach przyjętego systemu zarządzania jakością np. ISO 9001 lub systemów ciągłego doskonalenia Lean Manufacturing,
  • możliwość śledzenia w czasie rzeczywistym raportów z produkcji dla pojawiających się usterek lub też błędów jakościowych,
  • zewnętrzne raporty wad i usterek (reklamacje) pozwalające na ścisłą kontrolę procesu z uwzględnieniem podejścia skierowanego na Klienta,
  • generowanie i analiza raportów dostaw materiałów, półproduktów w ramach polityki rozwoju dostawców,
  • możliwość budowania różnych raportów na określone potrzeby każdej z firm.
Kontrola jakości - Plan-de-CAMpagne - Okno raportu