ERP dla kontrolera jakości

W codziennej pracy napotykasz na wiele zadań, które wymagają od ciebie precyzji. Czy obecnie dysponujesz narzędziem pozwalającym ci na skuteczną ewidencję i kontrolę nad uzyskanymi informacjami? Czy masz możliwość prostego wykorzystania uzyskanych danych oraz ich późniejszego przełożenia na zbiorcze zestawienia? Wybierz nasz program ERP dla kontrolera jakości!

Elektroniczne karty pomiarowe oraz integracje z maszynami pomiarowymi – Sprawdź!

Bemet: ERP dla kontrolera jakości

Raporty na pulpicie: PRZEJRZYSTOŚĆ

W czasie realizacji zleceń, w przypadku jeśli pracownik zauważy odstępstwo od normy ma możliwość natychmiastowego zgłoszenia raportu. Raport opisuje sam błąd, jak też ilość wadliwych sztuk i operację, przy której zaistniał. Natychmiast po jego zgłoszeniu Bemet odczytuje informacje powiązane z raportem i w przystępnej formie przedstawia je na pulpicie systemu. Osobą odbierającą raport jest kontroler jakości. Równocześnie raport trafia do centrum informacji działu kontroli jakości.
W każdym momencie możliwy jest szybki przegląd wybranych raportów.

Jedno okno: PROSTA OBSŁUGA

Wszystkie informacje w Bemet związane z raportami kontrolnymi docierają do jednego miejsca. Miejsce to stanowi podstawę dla pracy kontrolera jakości. Bez względu czego dotyczy raport, pojawi się on w jednym miejscu, dodatkowo w bardzo przejrzystej formie. Informacje mogą być filtrowane oraz sortowane na wiele sposobów. Istnieje możliwość generowania zestawień. Mogą one przybierać różną formę, od prostych raportów po złożone podsumowania. Ich treść i forma zależy wyłącznie od użytkownika. Już nigdy więcej nie pojawi się sytuacja, w której będziesz zmuszony nieskutecznie poszukiwać informacji. Od teraz może ona być łatwo dostępna oraz co ważne przedstawiana w chwili zaistnienia zdarzenia.

Poprawa ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ

Każdy z raportów przedstawiany jest do analizy. Analiza może zakończyć się „jednym kliknięciem”. Wtedy będzie ona miała na celu jedynie ewidencję zdarzenia. Możliwa jest również szczegółowa analiza. Ta opcja wiąże się przetworzeniem raportu. Przetworzenie raportu opiera się na dotarciu do przyczyny zdarzenia, określonym działaniu związanym z jego realizacją oraz na rozwiązaniu problemu. W zależności od typu raportu realizacja może być różna. W przypadku raportu związanego z brakiem możliwa jest produkcja brakujących sztuk. W tej sytuacji zlecenie zostanie potraktowane jako naprawcze, w związku z czym po zakończeniu jego realizacji system przedstawi informacje dotyczące zwiększonych przez braki kosztów produkcji. W przypadku zakończenia realizacji raportu zewnętrznego (np. reklamacji) pojawia się możliwość wysłania do klienta elektronicznego zestawiania przedstawiającego rozwiązanie problemu.

Współpraca: OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

W Bemet ewidencjonowane są wszelkie działania związane z prawidłowym przeprowadzeniem prac kontrolnych związanych ze zleceniem. Kontrola jakości może odbywać się na poziomie poszczególnych operacji, określonych detali czy całych wyrobów. Kontrola jakości może odnosić się również do przyjmowanych towarów czy zleceń od kooperantów, jak też do już wysłanych klientowi produktów. W zależności od podziału obowiązków na finalną informację związaną z procesem kontroli jakości, składają się działania poszczególnych osób związanych z miejscami, w których odbywa się kontrola jakości. Przykładowo jeśli przyjmowany jest towar, pracownik odpowiedzialny za przyjęcie może samodzielnie wykonać kontrolę, a jej wynik zostanie natychmiast przedstawiony kontrolerowi jakości/działowi kontroli jakości. Ten sam pracownik może także zaklasyfikować przyjmowany towar do przeprowadzenia kontroli jakości, po czym kontrola zostanie wykonana przez kontrolera jakości.

Bemet umożliwia
analizę i przetwarzanie:

 • Raportów produkcyjnych
 • Raportów zewnętrznych (np. od klienta)
 • Raportów magazynowych (np. związanych z przyjmowanymi towarami)

Bemet zapewnia
możliwość:

 • Generowania raportów i zestawień
 • Ciągłą i wydają kontrolę raportów braków czy usterek
 • Automatycznych odpowiedzi dla klienta związanych z jego zgłoszeniami

JESTEŚ ZAINTETRESOWANY
SYSTEMEM ERP BEMET?

Wypełnij formularz, a odpowiemy
na wszystkie Twoje pytania!  ZGODA NA KONTAKT W CELU ODPOWIEDZI

  Wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu przez STIGO SP. Z O.O. w Krakowie w celu odpowiedzi na zgłoszone pytanie lub sprawę oraz oświadczam, że zapoznałem/-am się z poniższą informacją o administratorze i przetwarzaniu danych oraz akceptuję poniższą Politykę Prywatności.

  WYMAGANE

  JESTEŚ ZAINTETRESOWANY
  SYSTEMEM ERP BEMET?

  Wypełnij formularz, a odpowiemy
  na wszystkie Twoje pytania!   ZGODA NA KONTAKT W CELU ODPOWIEDZI

   Wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu przez STIGO SP. Z O.O. w Krakowie w celu odpowiedzi na zgłoszone pytanie lub sprawę oraz oświadczam, że zapoznałem/-am się z poniższą informacją o administratorze i przetwarzaniu danych oraz akceptuję poniższą Politykę Prywatności.

   WYMAGANE