ERP dla logistyka

Czytelna i precyzyjna lista materiałów oraz kooperacji przewidzianych do zamówienia jest kluczem dla logistyka. Wszyscy oczekują, że niezbędne materiały dotrą na czas. Nacisk kładziony jest również na utrzymanie zapasów na możliwie niskim poziomie. Materiał powinien być zamówiony po najniższej cenie, jednocześnie przy zachowaniu jego parametrów jakościowych. Bemet jest bardzo skutecznym narzędziem wspomagającym osobę odpowiedzialną za zamówienia w firmie.

Rozwiązaniem jest Bemet. Oblicza on konieczne ilości zamówienia jak i czas, w którym powinno nastąpić zamówienia, aby zakup dotarł do firmy na czas. Lista zakupów przedstawia wymogi związane z danym zakupem oraz powiązane informacje. System wspomaga zaopatrzenie w czasie negocjacji z dostawcami i kooperantami. Jest to doskonałe narzędzie dla logistyka.

Bemet: ERP dla logistyka

Kontrola: PRZEGLĄD

W Bemet kupujący może wykorzystywać tzw. „centrum kontroli”. Kolorystycznie przedstawiane są informacje związane z częściowym lub całkowitym brakiem materiału/kooperacji, jego prawidłowym dostarczeniem lub też brakiem stworzonego przez nas zamówienia. Przegląd może dotyczyć jednego lub wielu zleceń. Jednak to nie wszystko. Bemet idzie znacznie dalej!

Szczegółowe informacje: WGLĄD

Po jednym kliknięciu Bemet przedstawia szczegółowe informacje związane z zamówieniem. Użytkownik natychmiast dysponuje informacją dotyczącą spodziewanej daty dostarczenia, ceny, informacji na temat certyfikatu, wpłynięcia lub braku faktury itd. Bemet daje szerokie możliwości, zarówno ogólnie, jak  i szczegółowo. W każdej chwili wiesz, jaka sytuacja ma miejsce.

Lista zakupów: WYGODA

Wszystko, co pozostaje jeszcze do zamówienia lub co dzieje się z już zamówionym materiałem/kooperacją zamieszczone jest na przejrzystej liście zakupów.

Znajdziesz na niej przykładowo:

 • materiały/kooperacje, które wymagają zamówienia,
 • aktualne informacje o zamówieniu,
 • dostawy częściowe,
 • odrzucone zamówienia (całościowo lub częściowo),
 • informacje o związanych z zakupami fakturach,
 • szczegółowe informacje o dostawcy oraz informacje o alternatywnych dostawcach.

Kupujący zawsze ma możliwość dokonania ręcznych zmian. Bemet łączy wygodę i elastyczność w wykonywaniu zadań. Program zapewnia ciągłość w realizacji dostaw.

Certyfikaty: BEZPIECZEŃSTWO

Coraz częściej klienci życzą sobie możliwości śledzenia pochodzenia surowców. Jest to również w interesie producenta. W przypadku niezgodności w wyrobie można dotrzeć do przyczyny złego stanu rzeczy. Bemet oferuje funkcjonalność zapewniającą zarządzanie materiałami certyfikowanymi.

Skuteczność w zakupach z systemem:

 • planowanie produkcji,
 • automatyczne generowanie linii zakupu,
 • produkcja otrzymuje materiały w chwili zapotrzebowania,
 • przejrzysty obraz stanu magazynu,
 • ogólny przegląd, jak również szczegółowy wgląd w zamówienie,
 • szybka informacja o pojawiających się problemach,
 • prosta i szybka interwencja,
 • możliwość ręcznego korygowania,
 • szczegółowa informacja o kosztach,
 • moduł certyfikatów.

JESTEŚ ZAINTETRESOWANY
SYSTEMEM ERP BEMET?

Wypełnij formularz, a odpowiemy
na wszystkie Twoje pytania!  ZGODA NA KONTAKT W CELU ODPOWIEDZI

  Wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu przez STIGO SP. Z O.O. w Krakowie w celu odpowiedzi na zgłoszone pytanie lub sprawę oraz oświadczam, że zapoznałem/-am się z poniższą informacją o administratorze i przetwarzaniu danych oraz akceptuję poniższą Politykę Prywatności.

  WYMAGANE

  JESTEŚ ZAINTETRESOWANY
  SYSTEMEM ERP BEMET?

  Wypełnij formularz, a odpowiemy
  na wszystkie Twoje pytania!   ZGODA NA KONTAKT W CELU ODPOWIEDZI

   Wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu przez STIGO SP. Z O.O. w Krakowie w celu odpowiedzi na zgłoszone pytanie lub sprawę oraz oświadczam, że zapoznałem/-am się z poniższą informacją o administratorze i przetwarzaniu danych oraz akceptuję poniższą Politykę Prywatności.

   WYMAGANE