Lista elementów (BOM) w połączeniu z planowaniem produkcji

Temat połączenia rozbudowanych złożeń z efektywnym rozplanowaniem zadań na stanowiskach produkcyjnych okazuje się bardzo istotną kwestią w przedsiębiorstwach z sektora produkcji dużych konstrukcji stalowych oraz maszyn i urządzeń. Choć odmienna specyfika modelu produkcji w tych branżach, z punktu widzenia samego rozplanowania zadań okazuje się niemalże zbieżną. W obydwu przypadkach mamy do czynienia ze skomplikowaną strukturą zarówno w przypadku samego złożenia i realizowania zadań produkcyjnych jak i w kwestii logistycznej. W celu sprawnego przeprowadzenia procesu produkcyjnego, poprawnie funkcjonujący system wspomagający zarządzanie i planowanie w produkcji powinien łączyć dwa powyższe aspekty. Konkretyzując, mamy do czynienia z dwoma głównymi problemami: w jaki sposób poprawnie obłożyć stanowiska produkcyjne, aby wyeliminować zbędne przestoje i jak najbardziej zoptymalizować efektywny czas realizacji poszczególnych operacji oraz w jaki sposób zarządzać zapasami magazynowymi?

Z pomocą przychodzi komputerowy system wspomagający zarządzanie produkcją Plan-de-CAMpagne. System daje możliwość wyboru nie tylko technik samego sposobu planowania produkcji konkretnego złożenia, ale oferuje więcej funkcjonalności w zakresie planowania. Założeniem jest dostawa surowca, bądź towaru na dany dzień, bądź z określonym wyprzedzeniem. System musi panować nad ewentualnymi brakami w dostawach oraz zwrotami wadliwych towarów do dostawcy. Bezwzględnie musi czuwać nad przesunięciami terminów wytworzenia poszczególnych półproduktów. Część półproduktów może być traktowana przed przedsiębiorstwo jako własne produkty utrzymywane na magazynach w określonych stanach minimalnych. Uruchomienie produkcji złożenia, w skład którego wchodzi choć jeden półprodukt, którego wykorzystanie będzie skutkowało obniżeniem stanów magazynowanych poniżej założonego minimum musi pociągnąć za sobą wewnętrzną produkcję tego artykułu. Jest to kolejny proces logistyczny, z tym że wewnętrzny.

Śledzenie zleceń produkcyjnych - program ERP Plan-de-CAMpagne- Lista elementów(BOM)

Dochodzimy do punktu, w którym zbiega się wiele ścieżek, a naszym zadaniem jest takie rozłożenie zadań, aby każdy element procesu był zrealizowany w odpowiednim momencie. Nie możemy zbyt wcześnie wykonać półfabrykatu, który będzie zalegał na hali, gdyż przy większej ilości zleceń sytuacja taka wprowadziłaby niepotrzebne zamieszanie oraz nieporządek, jak również realne straty finansowe. Kluczem do rozwiązania jest odpowiednia i należycie przygotowana lista zadań. Trudno sobie wyobrazić, aby dana osoba zarządzająca produkcją, przy silnym nagromadzeniu różnorodnych zleceń, była w stanie ogarnąć, przetworzyć i w odpowiednim czasie przekazać pracownikom listę operacji do wykonania w danym przedziale czasu, uwzględniając przy tym przyszłe obciążenia. W wielu przypadkach panuje przekonanie „…ja nad wszystkim panuję”, lecz niestety należy jasno stwierdzić, że są to słowa nie zawsze zgodne z rzeczywistością. Przekonanie to jedno, lecz stan faktyczny to drugie.

Część przedsiębiorstw nie zdaje sobie nawet sprawy jakie oszczędności mogłoby pociągnąć za sobą zoptymalizowanie rozłożenia zadań w przypadku wytwarzania konstrukcji stalowych oraz maszyn i urządzeń.

Zapytaj o demo