Moduł Zarządzania plikami CNC – Plan-de-CAMpagne

Moduł Zarządzania plikami CNC, jak nazwa wskazuje, służy do zarządzania plikami CNC znajdującymi się w systemie Plan-de-CAMpagne. Funkcjonalność PdC umożliwia zapisywanie w bazie danych różnorodnych programów CNC (w formie plików tekstowych i innych formatach) oraz stosowanie skrótów i hiperłączy do docelowego pliku lub całego folderu (poprzez podanie jego ścieżki), znajdującego się w konkretnym miejscu na udostępnionym serwerze. Użytkownik z administracyjnym dostępem do takiej lokalizacji może szybko otworzyć plik, klikając w skrót. Ułatwienia te, nie tylko optymalizują pracę, skracając czas konieczny do archiwizacji i poszukiwania plików poza PdC, ale także usprawniają przepływ danych w firmie. 

Moduł Zarządzania plikami CNC umożliwia przypisywanie plików CNC do określonych kalkulacji lub artykułów oraz proste zarządzanie nimi (filtrowanie tabel, wyszukiwanie wg technologii). Chcąc kontrolować pliki CNC w programie PdC wystarczy wygenerować kody NC, a następnie dodać je do systemu, tworząc odpowiednie linie w Module Zarządzania plikami CNC. W trakcie tego procesu zakładany jest dedykowany konkretnej operacji folder do przechowywania plików. Takie domyślne katalogi można dowolnie zmieniać w ustawieniach operacji wewnętrznych, w zakładce Zarządzanie CNC.

Tworząc nowy plik w Module Zarządzania Plikami CNC, można go oznaczyć numerem na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest automatyczna, domyślna numeracja nadawana przez system, a drugim ręczne wpisanie kombinacji cyfr, np. wcześniej przyjętych przez maszynę.

Użytkownik systemu ma także możliwość dodawania pliku kodu w różnych formatach (cnc, tekstowym, obrazka, itp.) oraz innych plików związanych z realizacją kodu na maszynie. Przykładem lokalizacji, gdzie program gromadzi dodatkowe dane są zakładki: Rysunek (archiwizacja schematów zamocowania detalu na maszynie),  Notatki (opcja wpisania uwag dotyczących oprzyrządowania do realizacji kodu), Załączniki (magazyn innych plików związanych z realizacją).

Plan-de-CAMpagne poprzez Moduł Zarządzania plikami CNC pozwala również określać statusy kodów CNC dla stworzonych linii. W zależności od tego, na jakim etapie realizacji znajduje się dany kod, można przypisać mu status: Program gotowy (został dopiero utworzony), Program przetestowany(kod gotowy do użycia) lub Błąd programu (kod zawiera błędy i wymaga poprawy przez technologa).

Co więcej, każdy ze stworzonych plików można przypisywać do jednej lub wielu lokalizacji (konkretnych kalkulacji lub półfabrykatów). Użytkownik ma także możliwość przypisywania kilku plików CNC do jednej operacji w danej kalkulacji. Taka administracja plikami może odbywać się w tabeli Zarządzanie plikami CNC lub bezpośrednio w otwartej technologii do operacji.

System pozwala także na wpisywanie numeru zamocowania, dla którego stworzony jest kod, w przypadku, gdy konieczna jest obróbka detalu w różnych zamocowaniach.

Moduł Zarządzania plikami CNC może być używany w 2 wariantach: z lub bez modułu podstawowego. Różnice w funkcjonalności obrazuje tabela obok.

Aby dowiedzieć się więcej o śledzeniu produkcji Plan-de-CAMpagne kliknij tutaj!

Zapytaj o demo