Możliwości programu ERP Plan-de-CAMpagne

W obecnym czasie oprogramowanie przeznaczone do zarządzania i planowania produkcji zaczyna zyskiwać coraz większe uznanie wśród osób odpowiedzialnych za nadzorowanie procesu produkcyjnego. Dotychczasowe metody administrowania procesem produkcyjnym okazują się niewystarczające. Na taką sytuację ma wpływ coraz większa i dużo bardziej agresywna niż kiedyś konkurencja. Zamówienia produkcyjne muszą być wykonywane w jak najkrótszym czasie, lecz skrócenie czasu realizacji nie może pociągać za sobą jakiegokolwiek pogorszenia jakości wykonywanych wyrobów. W celu poprawnej organizacji procesu produkcyjnego niezbędnym okazuje się dostarczenie narzędzia, które nie tylko będzie wspomagało kierownika produkcji, czy planistę przy realizacji zamówień produkcyjnych, lecz będzie spajało całe przedsiębiorstwo w jeden sprawnie i efektywnie funkcjonujący organizm.

Obecnie bardzo istotne staje się odpowiednie przekazywanie zadań pomiędzy pracownikami. Zadanie przekazane w odpowiednim momencie, połączone z odpowiednią informacją ma kluczowe znaczenie w kontekście odpowiedniego zarządzania i planowania produkcji. Program do zarządzania i planowania produkcji Plan-de-CAMpagne pozwala na kompleksową organizację wykonywanych wewnątrz przedsiębiorstwa działań. Modułowa budowa systemu daje możliwość odpowiedniego dopasowania sytemu do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Program dedykowany jest dla sektora obróbki mechanicznej, lecz dzięki swojej elastyczności oraz odpowiedniemu dopasowaniu systemu, z powodzeniem jest w stanie obsłużyć również inne sektory.

Plan-de-CAMpagne - program ERP

W celu minimalizowania kosztów, które firma musi ponieść w związku z zakupem oprogramowania, licencje na poszczególne moduły są pływające, co oznacza, że żadna z licencji nie jest przypisana do konkretnego stanowiska. Spośród wszystkich modułów systemu należy wyróżnić cztery. Są to następujące moduły: moduł podstawowy, moduł logistyczny, moduł planowania produkcji oraz moduł rejestracji czasów online.

Moduł podstawowy pozwala na zrządzanie bazą kontrahentów, tworzenie wycen w oparciu o wcześniej zdefiniowane operacje, kooperacje, materiały i koszty dodatkowe, przekazywanie zamówień na produkcję, wgląd w obciążenia maszyn, raportowanie (zarówno raporty bieżące, jak i długookresowe), systematyzację danych kadrowych oraz prowadzenie narzędziowni.

Moduł logistyki odpowiada za zarządzanie magazynem, tworzenie zakupów, listów przewozowych, prowadzenie produkcji wewnętrznej oraz jeśli chodzi o elementy księgowe moduł logistyki pozwala na dodawanie do systemu faktur zakupu oraz wystawianie faktur sprzedaży.

Moduł planowania produkcji odpowiada za wspomaganie planisty podczas tworzenia harmonogramów i planów pracy. Planista może wykorzystać planowanie ręczne, półautomatyczne oraz w pełni automatyczne. W odniesieniu do planowania półautomatycznego i w pełni automatycznego planista może wykorzystać dwie techniki: planowanie w oparciu o jak najkrótszy czas realizacji zlecenia, bądź w oparciu o określenie spodziewanej daty zakończenia realizacji konkretnego zamówienia. W drugim przypadku – w oparciu o wolne moce przerobowe, dostarczenie materiałów, kooperacji, zakończenie pozostałych już zaplanowanych zamówień – system może samodzielnie podpowiedzieć planiście, jaka będzie planowana data zakończenia realizacji zamówienia.

Po stworzeniu harmonogramu, drukowane są listy zadań dla konkretnych maszyn, gniazd produkcyjnych, bądź pracowników. W oparciu o listę zadań drukowane są formularze produkcyjne, zawierające określoną technologię wykonania wyrobu czy detalu oraz materiały, które będą konieczne do realizacji zamówienia. Na przewodnikach produkcyjnych drukowane są kody kreskowe. Kody te wykorzystywane są w module rejestracji czasów on-line.

Moduł ten funkcjonuje na hali produkcyjnej, jako ekran dotykowy, bądź komputer z podłączonym czytnikiem kodów kreskowych. Każdy z pracowników posiada swój unikalny kod kreskowy, który wykorzystuje podczas wejścia/wyjścia z pracy oraz przy rozpoczęciu/zakończeniu pracy nad daną operacją składającą się na całe zlecenie produkcyjne. Po zakończeniu wykonywania danej operacji, pracownik raportuje wykonaną ilość, przy czym już na tym etapie istnieje możliwość
raportowania braków lub wad. Po tym etapie system automatycznie przelicza czas, który konieczny był do wykonania danej operacji przez konkretnego pracownika, dzięki czemu w systemie pojawiają się informacje istotne w przypadku korygowania czasów przeznaczonych na wykonanie konkretnej operacji. Informacje odnośnie czasów w jakich pracownik wykonuje operacje, czy całe zlecenia mogą oczywiście być wykorzystywane w odniesieniu do wyliczania
poziomu premii w danym miesiącu czy kwartale. Pozostałe moduły dobierane są w zależności od specyfiki danego przedsiębiorstwa. Bardzo istotny jest również moduł CRM (z pol. zarządzanie relacjami).

Moduł ten odnosi się zarówno to standardowego planowania spotkań, telefonów i zadań związanych z danym kontrahentem, jak również do tworzenia obiegu działań wewnątrz przedsiębiorstwa. W najprostszy sposób może zilustrować to przykład: osoba przyjmuje zapytanie ofertowe od klienta, przekazuje wewnątrz systemu kolejne działanie innej osobie, która zajmuje się tworzeniem wycen, ta osoba po zakończeniu swojej pracy, przekazuje działanie osobie, która wysyła ofertę do klienta i przyjmuje potwierdzenie zamówienia, a następnie przekazuje zamówienie do zaplanowania i realizacji. Oczywiście ścieżka obiegu działań wewnątrz przedsiębiorstwa zależy od konkretnej firmy, a więc powyższy przykład nie musi dokładnie odzwierciedlać sposobu funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa.

Jak widać z powyższego system stanowi interesującą alternatywę, dla wycen i harmonogramów tworzonych w oparciu o kartkę i długopis czy arkusze kalkulacyjne.

Zapytaj o demo