Skontaktuj się z nami, aby zaktualizować swoją wersję!

1. Nowa baza danych PostgreSQL zamiast ADS

PostgreSQL to baza danych od lat rozpoznawana dzięki swoim możliwościom przetwarzania transakcji, niezawodności, stabilności i wysokiej wydajności. Przez ponad 20 lat rozwoju, PostgreSQL wykształcił wiele zaawansowanych funkcjonalności, które stawiają tę bazę w ścisłej czołówce.

 • Instalacja lub aktualizacja do wersji 5.5 może być wykonywana tylko przez Bemet International lub STIGO
 • PDC v5.5 nie może być używane równolegle
  z Linux’em
 • Stary edytor raportów (do wersji 5.0) już nie działa. Zamiast tego należy używać nowego Edytora raportów
 • Kopia bazy danych tylko za pomocą funkcji „Zapasowa kopia” lub „Utwórz kopię zapasową„. Nie ma możliwości kopiowania i wklejania poszczególnych folderów
 • Szybsze działanie dodatkowych widoków w tabelach
 • Szybsze otwieranie złożonych projektów

2. Odświeżona rejestracja czasu pracy

Ulepszono wygląd okna rejestracji czasu pracy. 

 • Za pomocą ustawień osobistych możliwa jest zmiana rozmiarów dla przycisków i czcionki
  w ekranie rejestracji czasów pracy
 • Możliwe jest ukrycie nazwy klienta w oknie rejestracji czasów pracy

Zamów aktualizację Plan-de-CAMpagne poprzez Formularz zgłoszeniowy lub e-mail: a.furman@stigo.com.pl 

3. Szybka zmiana właściwości materiałów

Właściwości materiałów, które możemy w szybki sposób zmienić poprzez ikonę  „Zmiana właściwości wybranych materiałów”. Za pomocą wielokrotnego zaznaczenia możemy zmienić:

 • Materiał magazynowy na nie magazynowy
 • Włączyć/wyłączyć procesy logistyczne
 • Włączyć/wyłączyć wielokrotnych dostawców
 • Włączyć/wyłączyć certyfikat
 • Dostawcę i czas dostawy

4. Praca na kilku ekranach

Możliwe jest dokowanie (rozłączenie, odblokowanie) kart/tabel z ekranu głównego
i przeniesienie na inny ekran. Wystarczy kliknąć na wybranej tabeli przycisk pastedGraphic.png

Kartę/tabelę można zadokować ponownie, naciskając przycisk pastedGraphic_1.png

Zamów aktualizację Plan-de-CAMpagne poprzez Formularz zgłoszeniowy lub e-mail: a.furman@stigo.com.pl 

5. Sortowanie, wyszukiwanie i filtrowanie po polach memo

Rozszerzono możliwość sortowania, wyszukiwania i filtrowania po polach memo. Wystarczy w pole typu memo dać prawy przycisk myszy, wybrać Filtr i pokazuje się rozwijalna lista.

6. Nowe funkcjonalności dla administratorów

Wprowadzono przyciski: Wyłącz loginy, Powiadom i Rozłącz.

Aktywując ten przycisk użytkownicy nie będą mogli się zalogować. Przydatna funkcja podczas robienia aktualizacji, aby mieć pewność, że żaden użytkownik nie zaloguje się podczas jej wykonania.

Korzystając z tej opcji, można wysłać ostrzeżenie do użytkowników. Na przykład, wysłać wiadomość
z prośbą o wylogowanie się przed określoną godziną z powodu aktualizacji.

Aktywując ten przycisk wszyscy użytkownicy, którzy są nadal zalogowani zostaną automatycznie wylogowani. Odbywa się to w sposób wymuszony. UWAGA! Dane, które nie zostały zapisane, zostaną utracone!!!

Zamów aktualizację Plan-de-CAMpagne poprzez Formularz zgłoszeniowy lub e-mail: a.furman@stigo.com.pl