Sposoby postępowania w przypadku przekroczenia granicy obciążenia stanowiska

W przypadku sytuacji przekroczenia granicy obciążenia dla danego stanowiska można zdecydować się na jedno z działań:

  • rezygnacja z produkcji powodującej zbytnie obciążenie stanowiska (rozwiązanie najmniej korzystne) – brak generowania dodatkowego zysku, możliwość utraty klienta, który być może wiąże z wykonaniem tego projektu kolejne zlecenia dla firmy, równocześnie obciążenie może spaść poniżej opłacalnego stanu eksploatacji
    stanowiska, mają miejsce przestoje pracowników i maszyn, przedsiębiorstwo się nie rozwija

  • zakup nowej maszyny/urządzenia (najwyższy początkowy koszt inwestycji)

  • pozostanie przy stanie przeciążenia stanowiska, grożące utartą płynności produkcji, wyeksploatowaniem sprzętu, niezadowoleniem pracowników wykonujących zadania ponad miarę, częstymi przestojami spowodowanymi wymuszonymi naprawami czy częstymi konserwacjami. Stanowisko ma niską efektywność przy wysokich kosztach, a produkcja może nie generować wystarczającego zysku

  • jeżeli w danym gnieździe produkcyjnym istnieje inna maszyna zdolna wykonać zadanie można przenieść na nią część zadań (możliwe jedynie w sytuacji, gdy pozostałe maszyny w gniazdach mają wystarczający margines obciążenia oraz gdy nie są dla nich przewidziane kolejne zadania)

  • przeniesienie zadania lub jego części na maszyny znajdujące się w innych gniazdach produkcyjnych. Wadami tego rozwiązania mogą być odległości konieczne do pokonania, aby dostarczyć półprodukty, jednocześnie w kolejnym gnieździe może nie być odpowiednich narzędzi koniecznych do obróbki. Istnieje możliwość kolejnych przemieszczeń, aby półprodukt po raz kolejny powrócił do gniazda macierzystego

  • instalacja programu Plan-de-CAMpagne – system ERP (zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa) zintegrowanym z systemem MES (sterowanie i zarządzanie produkcją). Rozwiązanie to daje korzyści takie jak: efektywne zarządzanie gniazdem produkcyjnym, automatyczne obliczenie obciążeń, stała kontrola produkcji, płynne przenoszenie obciążeń pomiędzy stanowiskami w danym gnieździe produkcyjnym, brak przestojów, pełna efektywność produkcji, efektywne współdziałanie człowieka i maszyny. Jest to rozwiązanie zwracające się w krótkim okresie czasu, równocześnie jest niedrogie w porównaniu z naprawami, serwisem czy kupnem nowych maszyn.

Co ważne Plan-de-CAMpagne kompleksowo wspomaga produkcję nie tylko w obrębie kontroli obciążeń maszyn.

Zapytaj o demo!