Planowanie produkcji

Moduł planowania szczegółowego jest rozwinięciem podstawowego modułu systemu. Dzięki tabeli planowania mamy dostęp do jeszcze lepszego rozplanowania poszczególnych projektów i operacji, a co za tym idzie – lepszego zarządzania naszym parkiem maszynowym.

Moduł planowania produkcji:

 • tworzenie planu produkcji,
 • informacje o niedostarczeniu/brakach materiałów, towarów oraz kooperacji,
 • informacje o postępie w realizowaniu operacji,
 • informacje przedstawione w formie przejrzystego wykresu Gantta,
 • możliwość planowania przy uwzględnieniu technik najkrótszego czasu zakończenia realizacji zlecenia oraz w oparciu o technikę,
 • zakończenia realizacji zlecenia na dany dzień,
 • możliwość planowania automatycznego, półautomatycznego oraz ręcznego,
 • sterowanie przestojami, remontami, urlopami,
 • wykorzystywany złożony algorytm planowania uwzględniający potencjał zastępczych miejsc wykonywania operacji,
 • możliwość planowania zarówno w oparciu o park maszynowy oraz pracowników,
 • tworzenie gniazd produkcyjnych oraz grup roboczych,
 • przygotowanie produkcji (generowanie list zadań),
 • bardzo szczegółowe edytowanie planu przy uwzględnieniu priorytetów przypisanych danym zleceniom bądź Klientom.
Planowanie produkcji w Plan-de-CAMpagne - program ERP (ikona)

Planowanie wydajności

Planowanie produkcji jest oparte na zasadzie planowania wydajności. To znaczy, że dla każdego gniazda produkcyjnego, maszyny bądź pracownika, zostaje zdefiniowana wartość wydajności pracy na każdy dzień. Następnie poszczególne operacje zostają przydzielane do odpowiadających im gniazd i maszyn. Główne okno podzielone zostało na trzy części: drzewo już zaplanowanych projektów, tabelę planowania, tabelę projektów oczekujących zaplanowania.
Planowanie produkcji PdC - ekran planowania

Planowanie szczegółowe

Moduł planowania szczegółowego pozwala na automatyczne zaplanowanie naszych projektów w oparciu o dwie metody planowania: JIT (Just In Time; planowanie od daty dostawy. Polega na automatycznym zaplanowaniu operacji tak, aby zakończenie ostatniej odbyło jak najbliżej daty wysyłki gotowego projektu) oraz SPT (Shortest Processing Time;  planowanie od wyznaczonej daty. Dzięki temu systemowi, operacje uzyskują najszybsze daty realizacji).

Planowanie projektów

Moduł planowania projektów przeznaczony jest dla firm, które skoncentrowane są wokół realizacji projektów i chcą śledzić zaawansowanie w realizacji poszczególnych zleceń wchodzących w ich skład. W module w sposób graficzny przedstawianie są istotne informacje, takie jak: postęp na poziomie konkretnych operacji wykonywanych w danym zleceniu, postęp w wykonaniu całego zlecenia oraz postęp zakończenia wykonania kompletnego projektu.
Planowanie produkcji w Plan-de-CAMpagne - kalkulacja bom - zleceni złożone

System ERP po wyszukaniu alternatywnych gniazd produkcyjnych pozwala na ręczny wybór najbardziej zadowalającej ścieżki. Sam jednak poprzez zaznaczenie wskazuje najkorzystniejszą opcję wyboru dla realizacji zlecenia. Każdy z projektów może zostać wyciągnięty z tabeli, dzięki czemu w przejrzysty sposób otrzymujemy informacje o datach zaplanowanych, kolejnych operacji wchodzących w skład projektu, porównanie daty zadanej z datą możliwą do uzyskania oraz czasem obsługiwania zlecenia.

Jeżeli w naszym planowaniu znajdują się rozbudowane projekty (przykładowo montaże), w skład których wchodzą dodatkowe podprojekty, podgląd pokazuje, w których miejscach nastąpi zakończenie poszczególnych zleceń.

Dla każdego zdefiniowanego gniazda produkcyjnego bądź pojedynczej maszyny istnieje możliwość wygenerowania raportu określającego zakres prac na danym stanowisku. Wydruk taki może służyć do rozdzielenia prac na poszczególne maszyny przez kierownika produkcji.

JESTEŚ ZAINTETRESOWANY
SYSTEMEM ERP BEMET?

Wypełnij formularz, a odpowiemy
na wszystkie Twoje pytania!  ZGODA NA KONTAKT W CELU ODPOWIEDZI

  Wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu przez STIGO SP. Z O.O. w Krakowie w celu odpowiedzi na zgłoszone pytanie lub sprawę oraz oświadczam, że zapoznałem/-am się z poniższą informacją o administratorze i przetwarzaniu danych oraz akceptuję poniższą Politykę Prywatności.

  WYMAGANE

  JESTEŚ ZAINTETRESOWANY
  SYSTEMEM ERP BEMET?

  Wypełnij formularz, a odpowiemy
  na wszystkie Twoje pytania!   ZGODA NA KONTAKT W CELU ODPOWIEDZI

   Wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu przez STIGO SP. Z O.O. w Krakowie w celu odpowiedzi na zgłoszone pytanie lub sprawę oraz oświadczam, że zapoznałem/-am się z poniższą informacją o administratorze i przetwarzaniu danych oraz akceptuję poniższą Politykę Prywatności.

   WYMAGANE