fbpx

BEMET program do zarządzania produkcją
Sprzedaż:
  536 337 383   |   Marketing:   606 430 851

Planowanie produkcji w systemie Bemet

Planowanie produkcji jest kluczowym elementem w funkcjonowaniu przedsiębiorstw produkcyjnych. Pozwala na zoptymalizowanie procesów, zwiększenie efektywności, ograniczenie kosztów oraz poprawę jakości produktów.

Dzięki odpowiedniemu planowaniu możliwe jest również lepsze zarządzanie zapasami oraz szybkie i skuteczne zaspokajanie potrzeb klientów.

Moduł planowania szczegółowego jest rozwinięciem podstawowego modułu systemu. Dzięki tabeli planowania mamy dostęp do jeszcze lepszego rozplanowania poszczególnych projektów i operacji, a co za tym idzie – lepszego zarządzania naszym parkiem maszynowym.

Możliwości modułu planowania produkcji

Najważniejsze opcje modułu śledzenia zleceń

Planowanie wydajności

Planowanie produkcji jest oparte na zasadzie planowania wydajności. To znaczy, że dla każdego gniazda produkcyjnego, maszyny bądź pracownika, zostaje zdefiniowana wartość wydajności pracy na każdy dzień. Następnie poszczególne operacje zostają przydzielane do odpowiadających im gniazd i maszyn. Główne okno podzielone zostało na trzy części: drzewo już zaplanowanych projektów, tabelę planowania, tabelę projektów oczekujących zaplanowania.

Dzięki Bemet ta kwestia została znacznie ułatwiona. Na kalkulację przy pomocy programu składają się: operacje, materiały, kooperacje, koszty dodatkowe (np. zakładowe), itp. Kalkulacja przedstawiona jest za pomocą „drzewa”, dzięki czemu osoba dokonująca obliczeń może w łatwy i szybki sposób odnaleźć interesującą ją informację.

Planowanie szczegółowe

Moduł planowania szczegółowego pozwala na automatyczne zaplanowanie naszych projektów w oparciu o dwie metody planowania: JIT (Just In Time; planowanie od daty dostawy. Polega na automatycznym zaplanowaniu operacji tak, aby zakończenie ostatniej odbyło jak najbliżej daty wysyłki gotowego projektu) oraz SPT (Shortest Processing Time;  planowanie od wyznaczonej daty. Dzięki temu systemowi, operacje uzyskują najszybsze daty realizacji).

Istnieje również możliwość wstępnej rezerwacji czasu pod realizację danego zlecenia. System ERP może funkcjonować w oparciu o dokumentację w formie papierowej lub elektronicznej. W przypadku formy elektronicznej, pracownicy produkcyjni mają informację dotyczącą swojego przydziału pracy na stanowiskach zlokalizowanych na hali produkcyjnej.

Planowanie projektów

Moduł planowania projektów przeznaczony jest dla firm, które skoncentrowane są wokół realizacji projektów i chcą śledzić zaawansowanie w realizacji poszczególnych zleceń wchodzących w ich skład. W module w sposób graficzny przedstawianie są istotne informacje, takie jak: postęp na poziomie konkretnych operacji wykonywanych w danym zleceniu, postęp w wykonaniu całego zlecenia oraz postęp zakończenia wykonania kompletnego projektu.

Kalkulacje

System ERP po wyszukaniu alternatywnych gniazd produkcyjnych pozwala na ręczny wybór najbardziej zadowalającej ścieżki. Sam jednak poprzez zaznaczenie wskazuje najkorzystniejszą opcję wyboru dla realizacji zlecenia. Każdy z projektów może zostać wyciągnięty z tabeli, dzięki czemu w przejrzysty sposób otrzymujemy informacje o datach zaplanowanych, kolejnych operacji wchodzących w skład projektu, porównanie daty zadanej z datą możliwą do uzyskania oraz czasem obsługiwania zlecenia.

Jeżeli w naszym planowaniu znajdują się rozbudowane projekty (przykładowo montaże), w skład których wchodzą dodatkowe podprojekty, podgląd pokazuje, w których miejscach nastąpi zakończenie poszczególnych zleceń.

Dla każdego zdefiniowanego gniazda produkcyjnego bądź pojedynczej maszyny istnieje możliwość wygenerowania raportu określającego zakres prac na danym stanowisku. Wydruk taki może służyć do rozdzielenia prac na poszczególne maszyny przez kierownika produkcji.

Bezpłatna konsultacja
z naszym specjalistą

Wypełnij formularz kontaktowy i umów się na bezpłatną, niezobowiązującą konsultację.

Nasi eksperci przeanalizują Twoją sytuację i przygotują indywidualną ofertę. Nawet, jeśli nie zdecydujesz się na dalszą współpracę, zyskasz cenną wiedzę na temat możliwości rozwoju Twojego przedsiębiorstwa.