Porównywanie czasów technologicznych i czasów rzeczywistych wykonania czynności (rekalkulacja)

Niemal w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym można spotkać się z problemem określania czasów technologicznych. Osoba odpowiedzialna za tworzenie technologii wykonania produktu, zazwyczaj zajmuje się również określaniem czasów wykonania poszczególnych części składających się na wykonanie produktu końcowego. 
Jest to bardzo ważna funkcja ponieważ skrupulatne i dokładne określenie czasu wykonania czynności pozostaje w bezpośredniej relacji z kosztami poniesionymi na wykonanie produktu. W tym miejscu należy szukać oszczędności i jednego ze składowych elementów produkcji odpowiadającego za zwrot wydatku poniesionego na zakup oprogramowania klasy ERP. Należy podkreślić znaczenie systemu MES (sterowanie i zarządzanie produkcją) ponieważ to ten system najlepiej sprawdza się przy rejestrowaniu rzeczywistego czasu wykonania określonego zadania. Oczywistym jest fakt, że można z góry założyć, iż doświadczony specjalista odpowiedzialny za tworzenie technologii jest bezbłędny, ale czy rzeczywiście?

Biorąc pod uwagę, że produkcja nie ogranicza się tylko do jednego, mało skomplikowanego produktu, składającego się tylko z kilku części należy z góry założyć, iż czasy technologiczne zapewne ulegną zmianie w stosunku do tych obliczonych przez technologa. Aktualnie bardzo istotne staje się ewidencjonowanie czasów technologicznych, aby stworzyć ich bazę w celu obliczeń mających duże znaczenie w ramach przyszłej produkcji. Ewidencjonowania czasów można dokonywać za pomocą chronometrażu, jednak to wiąże się z koniecznością utworzenia dodatkowego stanowiska pracy, bądź z oddelegowaniem dla tego celu któregoś z pracowników.

Plan-de-CAMpagne - program ERP

Dużo sprawniejszym i efektywniejszym rozwiązaniem jest wykorzystanie oprogramowania ERP połączonego z systemem MES. Zaleta tego rozwiązania to ogromna dokładnośćmożliwość pomyłki zostaje sprowadzona do minimum. Wszystkie informacje zostają automatycznie zapisane w historii programu, dzięki czemu dotarcie do średnich czasów wykonania tego samego elementu przez różnych pracowników w dużych odstępach czasu nie stanowi żadnego problemu. Najważniejsze jest jednak to, iż nasze wyliczenia opierają się na kalkulacji wynikającej z analizy konkretnych przypadków, a nie są jedynie szacowaniem czasów technologicznych. Jako osoby odpowiedzialne za produkcję w łatwy i obrazowy sposób mamy dostęp do informacji, dzięki którym możemy zorientować się, na których etapach produkcji mamy do czynienia z problemami.

Zapytaj o demo