Rejestracja produkcji

W systemie ERP informacja zwrotna odnośnie czasu wykonania zlecenia produkcyjnego rejestrowana jest poprzez odczyt kodów kreskowych. Informacja dostarczana jest dzięki odczytom kodów kreskowych.

Etapy rejestracji produkcji

 1. Każdy z pracowników dysponuje swoim własnym kodem kreskowym przygotowanym w systemie.
 2. Na hali produkcyjnej umieszczane są stanowiska do odczytu kodów kreskowych. Mogą to być tradycyjne komputery z podpiętymi ręcznymi czytnikami kodów kreskowych. Kolejna alternatywna to stanowiska ze specjalnymi ekranami dotykowymi, do których również podpinane są ręczne czytniki kodów kreskowych.
 3. W momencie przystąpienia do wykonywania określonego zadania pracownik odczytuje swój unikalny kod kreskowy, a następnie kod zlecenia produkcyjnego oraz operacji, którą będzie wykonywał (kod zlecenia i kody poszczególnych operacji drukowane są na kartach produkcyjnych).
 4. W systemie jeden pracownik może wykonywać wiele czynności, jak również wielu pracowników jedną operację.
 5. Istnieje możliwość pracy maszyny bezzałogowej, jak również tylko ustawienia maszyny, bez późniejszej obecności pracownika przy stanowisku pracy.
 6. System ERP rejestruje godziny przyjścia, wyjścia, przerwy, odejścia oraz czasy przestojów nieplanowanych, jak też planowanych.
 7. Informacja zwrotna związana z czasem rzeczywistym zlecenia produkcyjnego dostarczana jest na bieżąco. Wgląd w informacje jest intuicyjny, a sposób jej przedstawiania wysoce przejrzysty.
Rejestracja produkcji z Plan-de-CAMpagne: skaner i ekran

Moduł rejestracji czasów pracy systemu umożliwia:

Rejestracja produkcji z Plan-de-CAMpagne: Moduł rejestracji czasu pracy
 • rejestrowanie obecności pracowników produkcyjnych,
 • rejestrowanie operacji składających się na całe zlecenie produkcyjne,
 • nadzorowanie postępu realizacji operacji/całego zlecenia,
 • rejestrowanie czasów pośrednich/urlopów,
 • bezpośrednie planowanie zadań dla pracowników z poziomu modułu przeznaczonego do planowania produkcji,
 • automatyczne odświeżanie postępu operacji na planie produkcji,
 • możliwość rozliczania pracowników w oparciu o rzeczywisty czas realizacji zadań.

JESTEŚ ZAINTETRESOWANY
SYSTEMEM ERP BEMET?

Wypełnij formularz, a odpowiemy
na wszystkie Twoje pytania!  ZGODA NA KONTAKT W CELU ODPOWIEDZI

  Wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu przez STIGO SP. Z O.O. w Krakowie w celu odpowiedzi na zgłoszone pytanie lub sprawę oraz oświadczam, że zapoznałem/-am się z poniższą informacją o administratorze i przetwarzaniu danych oraz akceptuję poniższą Politykę Prywatności.

  WYMAGANE

  JESTEŚ ZAINTETRESOWANY
  SYSTEMEM ERP BEMET?

  Wypełnij formularz, a odpowiemy
  na wszystkie Twoje pytania!   ZGODA NA KONTAKT W CELU ODPOWIEDZI

   Wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu przez STIGO SP. Z O.O. w Krakowie w celu odpowiedzi na zgłoszone pytanie lub sprawę oraz oświadczam, że zapoznałem/-am się z poniższą informacją o administratorze i przetwarzaniu danych oraz akceptuję poniższą Politykę Prywatności.

   WYMAGANE