Rejestracja produkcji z Plan-de-CAMpagne: Moduł rejestracji czasu pracy

Rejestracja produkcji z Plan-de-CAMpagne: Moduł rejestracji czasu pracy