Usprawnienie procesu produkcji – Plan-de-CAMpagne

Tradycyjny schemat sprzedaży towaru wygląda w sposób następujący: Klient składa zamówienie na produkt, w skutek czego następuje rejestracja zamówienia. Sprawdzane są stany magazynowe, w przypadku gdy półprodukty znajdują się w magazynie następuje realizacja zamówienia, rozpoczyna się produkcja, kontrola jakości, wydanie towaru, wystawienie faktury. Wewnątrz firmy dokumenty magazynowe i faktury sprzedaży podlegają ewidencji księgowej. Ta procedura wydaje się prosta i efektywna, osób odpowiedzialnych za wykonanie zadania jest wiele, ale znają one doskonale swoje obowiązki i cała procedura jeszcze nigdy nie zawiodła. Jednak co stanie się w sytuacji, jeśli choć jednego z półproduktów nie będzie w magazynie, osoba odpowiedzialna za składanie zamówień akurat będzie nieobecna, a do tego przez jakiś czas zaniedbała systematyczną weryfikację cen proponowanych przez dostawców? Zaniedbanie wynikało z braku czasu, który przeznaczany był głównie na zajmowanie się segregowaniem dokumentów oraz tradycyjnym weryfikowaniem stanów magazynowych. W takiej sytuacji można albo wstrzymać produkcję, albo kupić cokolwiek i gdziekolwiek, nie licząc się z ceną, aby tylko ruszyła produkcja.

Jednak czy takie działanie można nazwać efektywnym i ekonomicznym? Takich przykładów można wskazać o wiele więcej. W nowoczesnym przedsiębiorstwie o organizacji procesowej, w którym tak naprawdę istnieje jeden duży dział odpowiedzialny za proces obsługi klienta sytuacja wydaje się zła, ale nie krytyczna. Segmenty przedsiębiorstwa przez dłuższy czas ściśle ze sobą współpracują, znają własne słabości, przez co wcześniej czy później odnajdą rozwiązanie sytuacji. Inaczej będzie w przedsiębiorstwie o organizacji funkcjonalnej. W tym przypadku utrwalony przez lata w mentalności pracowników podział na piony (zaopatrzenia, produkcji, handlowy, finansowy itp.) oraz zasada, aby sumiennie wykonywać powierzone zadnia, ale raczej bez zainteresowania problemami współpracowników, stanowi gwarancję problemów na konkurencyjnym rynku. Przedsiębiorstwo o takiej organizacji funkcjonuje na zasadzie łańcucha. Jego siła sprawdza się aż do momentu, gdy w najmniej spodziewanym momencie któraś z jego części nie zawiedzie.

Plan-de-CAMpagne - program ERP

Istnieją dwa rozwiązania dla przedsiębiorców kierujących takimi firmami: przebudować cały system organizacji przedsiębiorstwa, bądź zastanowić się nad wprowadzeniem systemu informatycznego klasy ERP (zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa) zintegrowanego z systemem MES (sterownie i zarządzanie produkcją) takiego jak program Plan-de-CAMpagne. System ten ma trzy kluczowe zalety: wymusza integrację podzielonych dotąd pionów, umożliwia sprawne prowadzenie produkcji, eliminacje zagrożenia wynikające z nadmiernego uzależnienia całej produkcji od jej poszczególnych elementów. Oczywiście można również wybrać pierwsze rozwiązanie, a więc kompletną reorganizację przedsiębiorstwa, jednak dokonując takiego wyboru należy liczyć się problemami. Pracownicy od lat przyzwyczajeni do zajmowania się tylko i wyłącznie własnymi, przydzielonymi im odgórnie zadaniami niechętnie będą chcieli zmienić swoje przyzwyczajania.

Zapytaj o demo