Zarządzanie magazynem

Moduł logistyczny systemu ERP obejmuje następujące etapy: zakup, zarządzanie magazynem, rejestracja towaru i faktur, dostawa/transport oraz fakturowanie. Po wystawieniu faktury dane mogą zostać przekazane do księgowości.

Moduł logistyki:

 • zarządzanie magazynem,
 • rezerwacje materiałów (potrącanie automatyczne lub ręczne),
 • produkcja na własne magazyny,
 • zamówienia zakupów, wysyłki do kooperantów,
 • przyjęcia magazynowe (zwroty, raporty odrzuceń),
 • fakturowanie zakupów,
 • centrum kontroli (wgląd w stan produkcji),
 • listy przewozowe (WZ),
 • fakturowanie produkcji/usług/sprzedaży,
 • prognozy i zamówienia okresowe.
Zarządzanie magazynem- ikona - program ERP Plan-de-CAMpagne

Lista zakupu

Lista zakupu to lista wszystkich toczących się zdarzeń w procesie zaopatrzenia: produkty, które należy zamówić, produkty, które dopiero dotrą do zakładu lub za które nie otrzymano faktury. Dzięki liście zakupu można śledzić szczegółowo postępy w zaopatrzeniu. Użytkownik jest informowany o tym, jakie towary zostały zarejestrowane w zakładzie, jakie towary zostały odrzucone, a jakie są spóźnione. Zakup może być dokonywany przez zamówienie lub przez magazyn.
W systemie można również zrealizować zlecanie podwykonawstwa. Zostaje ono umieszczone w procesie zakupu. W tym przypadku wymagana jest pełna kontrola zamówień, dostawy/transportu i zwrotu produktów. Automatyczne generowanie listy zakupu ma miejsce po przekazaniu zamówienia do produkcji lub w momencie, gdy stan magazynu spadnie poniżej minimalnego poziomu. Lista zakupu może być generowana również ręcznie. System ERP może wskazać preferowanego dostawcę, rekomendować zamówienia oraz sugerować cenę zakupu. Te dane nabywca może zmienić przed wysłaniem zamówienia.
Tabela zakupów (lista zakupów) - Zarządzanie magazynem - program ERP Plan-de-CAMpagne

Centrum kontroli

Centrum kontroli może być pomocne w przypadku dużej liczby małych zamówień, otwartych w tym samym czasie. Użytkownik decyduje, kiedy zamówienie będzie zrealizowane. Dodatkowo, dzięki zastosowanej wizualizacji, użytkownik widzi, które z zamówień są w trakcie realizacji, a które wciąż czekają na materiały. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik ma dostęp do przejrzyście zorganizowanych informacji.
Centrum kontroli - Zarządzanie magazynem - program ERP Plan-de-CAMpagne

Procedura operacyjna

Tak jak w całym programie ERP, działania w ramach modułu logistycznego mogą być podejmowane w stosunkowo przypadkowej kolejności. System odpowiada za monitorowanie dokładności i kompletności tych działań. Po wysłaniu zamówienia do systemu następuje szereg czynności, takich jak: rezerwacje materiałów, tworzenie listy zamówień na podstawie materiałów, które zostały zakupione czy przekazanie zamówienia do centrum kontroli.

Przyjmowanie towarów i rejestracja faktur

Ponieważ program obsługuje współczynniki masy i objętości, takie dane wprowadzane są do systemu ERP, a następnie widoczne w zamówieniu, według którego dokonywana jest kalkulacja. Takie rozwiązanie zapobiega skomplikowanym kalkulacjom w raportach wewnątrzzakładowych. Częściowe dostawy są również automatycznie wspomagane przez system. Dzięki temu użytkownik może zaznaczyć, czy zgadza się na dostarczenie kilku produktów, czy też nie. Dla dokładnej rekalkulacji, faktura zakupu może być zaksięgowana wewnętrznie. Faktury są jednocześnie przekazywane do systemu księgowego, dlatego wystarczy, że użytkownik wprowadzi je tylko raz.

Dostawa, transport i fakturowanie

Lista zakupu pozwala sprawdzić, czy jest więcej zamówień (lub części zamówień), które muszą być gotowe dla tego samego klienta. Jeśli tak, zamówienia te mogą być wysłane jednocześnie. W przypadku określenia limitu kredytu, dostawa zostanie automatycznie zablokowana w momencie przekroczenia maksymalnej wartości. Dzięki opcji autoryzacji istnieje możliwość anulowania tej opcji. Dodatkowo użytkownik może wydrukować potwierdzenie wykonania dostawy. Po opracowaniu listy paczek, faktura może zostać wydrukowana. Istnieje możliwość połączenia kilku zamówień na jednej fakturze oraz umieszczenia na niej dodatkowych danych, takich jak np. koszty przewozu.

Dokumenty logistyczne

W systemie ERP wszystkie dokumenty, także logistyczne, powstają dzięki generatorowi raportów. Funkcja ta pozwala użytkownikowi wybrać najbardziej odpowiadający mu układ dokumentu. Użytkownik m.in. może zdecydować, ile kopii potrzebuje. Ponadto istnieje możliwość połączenia tej operacji bezpośrednio z bazą danych o klientach. W ten sposób zamówienie, lista paczek, potwierdzenie wykonania dostawy oraz faktura tworzone są w odpowiedniej formie graficznej, jednorazowo wybranej przez użytkownika.

Cenniki

Moduł ten został stworzony z myślą o zarządzaniu rozbudowaną bazą cenową. Oznacza to możliwość przypisywania określonych rabatów czy stałych cen dla materiałów lub grup materiałów. Przypisanie rabatu czy stałej ceny może być związane ze sprzedażą pozycji magazynowej lub wykorzystaniem jej do produkcji.
W drugim przypadku, już w momencie tworzenia kalkulacji Bemet będzie podpowiadał użytkownikowi, jaka powinna być cena materiału czy towaru. Istnieje możliwość przypisania rabatu lub określonej ceny dla danej grupy Klientów, bądź konkretnego odbiorcy. Do danej pozycji rabatowej czy ustalonej ceny może zostać przypisany okres, przez który wysokość ceny ma obowiązywać, jak też przedział ilościowy, którego osiągnięcie będzie wiązało się z zastosowaniem rabatu czy danej ceny.

Cenniki - Zarządzanie magazynem - program ERP Plan-de-CAMpagne

Certyfikaty

Certyfikaty - Zarządzanie magazynem - program ERP Plan-de-CAMpagne

Moduł ten obejmuje:

 • przypisywania kolejnym dostawom wewnętrznej numeracji,
 • pobieranie surowców oraz towarów z określonej partii,
 • przypisywanie dokumentacji atestowej,
 • kontrola przebiegu oznaczonych materiałów oraz towarów podczas procesu produkcyjnego.

Negocjacje cen

Negocjacje ceny - Zarządzanie magazynem - program ERP Plan-de-CAMpagne

System ERP Bemet pozwala na:

 • prowadzenie negocjacji cen z dostawcami/kooperantami,
 • możliwość wyboru rodzaju negocjacji (materiał, kooperacja),
 • automatyczne generowanie potrzeby zakupu pod zatwierdzoną linię negocjacyjną,
 • bieżącą analizę czasów/kosztów dostaw towarów lub kooperacji,
 • ułatwienie pracy osobom zajmujących się ustalaniem cen z różnymi dostawcami.

Handel

Handel - Zarządzanie magazynem - program ERP Plan-de-CAMpagne

Funkcjonalność modułu handlowego kierowana jest dla firm zajmujących się bezpośrednią sprzedażą towarów z magazynu. Opracowane zlecenie handlowe w systemie Bemet pomija proces produkcyjny. Dzięki wykorzystaniu funkcji modułu możliwe jest:

 • szybkie zarejestrowanie zamówienia handlowego,
 • wygenerowanie dokumentu WZ,
 • wygenerowanie faktury sprzedaży.