fbpx

BEMET program do zarządzania produkcją
Sprzedaż:
  536 337 383   |   Marketing:   606 430 851

Śledzenie zleceń produkcyjnych w systemie Bemet

Moduł śledzenia zleceń produkcyjnych to podstawowy element systemu Bemet, który stanowi bazę do rozbudowy programu o kolejne funkcje, np. CRM, czy rejestrację czasów pracy.

Moduł pozwala tworzyć rozbudowane bądź zgrubne wyceny w oparciu o:

Bemet jest bardzo elastyczny. System pozwala na uszczegółowienie (lub jego brak), nawet w obrębie pojedynczej pozycji wchodzącej w skład całkowitej wyceny kosztów wykonania danego produktu.

Możliwości modułu śledzenia zleceń produkcyjnych

Najważniejsze opcje modułu śledzenia zleceń

Kalkulacja kosztów i cen

W przypadku firm produkcyjnych bardzo ważna jest precyzja kosztorysów. To na ich podstawie określa się koszty i ceny, a finalnie ustala cenę handlową produktu. Niestety, proces kalkulacji często jest traktowany po macoszemu ze względu na swą czasochłonność.

Dzięki Bemet ta kwestia została znacznie ułatwiona. Na kalkulację przy pomocy programu składają się: operacje, materiały, kooperacje, koszty dodatkowe (np. zakładowe), itp. Kalkulacja przedstawiona jest za pomocą „drzewa”, dzięki czemu osoba dokonująca obliczeń może w łatwy i szybki sposób odnaleźć interesującą ją informację.

Kierowanie i produkcja

Po wpłynięciu do przedsiębiorstwa zamówienia na realizację określonego wyrobu, użytkownik ma za zadanie nadanie numeru zlecenia. System ERP może generować taki numer automatycznie (możliwe są różne konfiguracje numeracji).

Istnieje również możliwość wstępnej rezerwacji czasu pod realizację danego zlecenia. System ERP może funkcjonować w oparciu o dokumentację w formie papierowej lub elektronicznej. W przypadku formy elektronicznej, pracownicy produkcyjni mają informację dotyczącą swojego przydziału pracy na stanowiskach zlokalizowanych na hali produkcyjnej.

Wycena i rejestracja zamówień

System ERP daje możliwość prowadzenia procesu przygotowania do realizacji zlecenia również w sferze ofertowania oraz zestawiania poszczególnych zleceń składających się na całe zamówienie.

System ERP wspomaga użytkownika w przypadku obliczeń kosztów realizacji przy uwzględnieniu dłuższych serii oraz produkcji jednostkowej. Prowadząc przygotowanie realizacji zamówienia, system wspomaga użytkownika w procesie ofertowania oraz przyjmowania potwierdzenia jego realizacji.

Postęp produkcji i rekalkulacja

System ERP oferuje możliwość wglądu w koszty rzeczywiste realizacji zleceń na każdym etapie ich realizacji. Możliwe są podglądy cząstkowe oraz zbiorcze.

System ERP w czasie rzeczywistym nalicza czas poświęcony na realizację poszczególnych operacji składających się na zlecenie, jak również koszty wykorzystanych materiałów, towarów, półfabrykatów, koszty kooperacji oraz koszty dodatkowe (np. zniszczenia narzędzi).

Moduł BOM

Lista elementów:

Detale wykonywane są w przewidzianej kolejności, z zachowaniem możliwości dostaw materiałów dokładnie w momencie rozpoczęcia wykonania poszczególnego elementu.

W takim przypadku lista elementów zostaje automatycznie odczytana z programu CAD.

Kursy walut

Moduł przeznaczony do przeliczania kursów walut według aktualnego kursu. Po wprowadzeniu kursu waluty, program ewidencjonuje go w połączeniu z datą wprowadzenia. Bemet może zarządzać kursami większości walut świata.

Kurs waluty wykorzystywany jest w momencie tworzenia oferty, kalkulowania zlecenia, wykonywania zakupów, przyjmowania faktury zakupowej oraz wystawiania faktury sprzedażowej. Moduł międzynarodowy pozwala na sprawne zarządzanie kursami walut związanymi z materiałami znajdującymi się na magazynie.

Rozwiązanie to daje ogromne możliwości szacowania zysków/strat związanych z wykorzystaniem do produkcji danego materiału z magazynu bądź jego sprzedaży. Dodatkowo, mamy dostęp do historii kursów walut wprowadzanych do systemu, dzięki czemu możemy elastycznie reagować na zapytania klienta, związane z różnicami kursowymi dotyczącymi wygenerowanej dla niego oferty.

Alternatywni dostawcy

W programie Bemet możliwe jest prowadzenie ewidencji kontrahentów związanych z dostarczeniem tego samego materiału lub wykonywaniem tej samej usługi (w kooperacji). Każdy z dostawców może oferować różne ceny, różne czasy dostawy, różne ilości dostawy. Program, opierając się na tych danych, przedstawia użytkownikowi różne możliwości wyboru.

Moduł alternatywnych dostawców powiązany jest również z modułem międzynarodowym, przez co porównanie cen od różnych dostawców może odnosić się także do różnic kursowych. Moduł alternatywnych dostawców w Bemet polecany jest dla firm współpracujących z większą liczbą kontrahentów, dostarczających te same towary lub usługi.

Moduł wspomaga firmy chcące prowadzić skuteczną politykę wyboru dostawców, biorąc pod uwagę kryteria takie jak: cena, czas dostawy, czy ilość dostarczonego materiału.

Moduł alternatywnych dostawców powiązany jest również z modułem międzynarodowym, przez co porównanie cen od różnych dostawców może odnosić się także do różnic kursowych. Moduł alternatywnych dostawców w Bemet polecany jest dla firm współpracujących z większą liczbą kontrahentów, dostarczających te same towary lub usługi.

Moduł wspomaga firmy chcące prowadzić skuteczną politykę wyboru dostawców, biorąc pod uwagę kryteria takie jak: cena, czas dostawy, czy ilość dostarczonego materiału.

Bezpłatna konsultacja
z naszym specjalistą

Wypełnij formularz kontaktowy i umów się na bezpłatną, niezobowiązującą konsultację.

Nasi eksperci przeanalizują Twoją sytuację i przygotują indywidualną ofertę. Nawet, jeśli nie zdecydujesz się na dalszą współpracę, zyskasz cenną wiedzę na temat możliwości rozwoju Twojego przedsiębiorstwa.